СТР-система, позволяваща експонирането на традиционни пластини.

1807
СТР-система, позволяваща експонирането на традиционни пластини.

Компанията Esko-Graphics обяви разработването на нов 4-страничен Computer-to-UV-Plate (CtUP) система Espresso, която дава възможност да се експонира на обикновени, предварително очувствени на UV-лъчение пластини.

Според разработчиците, Espresso се характеризира с ниската себестойност на експлоатация, а също така и с възможност да се използват UV-чувствителни пластини. В системата се използва проверената концепция и механика copy dot-на скенерите EskoScan, а също така и ръчна система за подаване на пластините. Системата CtP използваща UV-чувствителни пластини не е нещо ново. В света има няколко компании продаващи подобни устройства от няколко години насам (Basys Print, alfaQuest). Основното предимство на Espresso пред тях, е ниската му себестойност. В този момент, Espresso е на ниво прототип. Ето и някои от характеристиките му: формат 630×745 мм, производителност 13–21 пластини на час с резолюция 2400 dpi. Източник: Esko-Graphics

Интернет портал за печатни технологии.