Термалните технологии завоюват CTP пазара.

1846
Термалните технологии завоюват CTP пазара.

През юли 2004 година, изследователската компания Vantage Strategic Marketing (Великобритания) публикува изследване, посветено на развитието на пазара на предпечатните технологии. В изследването се твърди, че термалните технологии завоюват CTP пазара с по-големи темпове, отколкото технологията за експониране във видимия диапазон и се предполага, че ще доминира в обозримо бъдеще (до 2008 година). Основните данни от изследването са публикувани на официалния сайт на Vantage Strategic Marketing.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.