Унищожи пантонската си скала!

2288
Унищожи пантонската си скала!
Spread the love

Става въпрос за конкурс на PANTONE, насърчаващ дизайнерите да унищожават старите версии насвоите скали. Задачата е да се заснеме унищожаването на скалата изаснетото да се публикува в YouTube.
Текущия PostScriptдрайвер на Vista предоставен с операционната система работи ,но не поддържа ефекти като прозрачности и градиенти. Драйверът сезабавя шест месеца след официалното излизане на операционната система ипричините за това не се коментират от Adobe.

inline_617_http://prepressbg.com/images/pantone_destroy.jpg

Източници: www.predtp.ru
www.itnews.com.au

Биографична информация