УНСС с най-доброто и модерно оборудване за дигитален печат на книги в света

3928

Университетът за Национално и Световно Стопанство се превърна в първия университет в България, модернизирал издателската си дейност и производството на учебници и учебни помагала съгласно последните световни технологични и организационни тенденции.

Насочвайки се към изцяло дигитален печат и разчитайки на наличното оборудване за довършителни операции, УНСС получи възможност да оптимизира и интегрира своите издателство и печатница в Издателски комплекс с единно ръководство и управленска и организационна политика, с изцяло обновени и модернизирани помещения и печатен машинен парк, както и с изцяло оптимизирани работни процеси. Ръководител на новото звено е дългогодишният Директор на Университетската печатница г-жа Зоя Симова.

Решението на университетското ръководство да приеме тази нова политика е мотивирано от няколко основни фактора, оказващи влияние върху издателската и печатарската дейност през последните години, а именно:

 • Нуждата от намаляване на тиражите на отпечатваната литература, особено силна при научните издания;
 • Нуждата от оптимизация на складовите наличности от отпечатани и нереализирани издания;
 • Нуждата от постоянна актуализация на учебните материали;
 • Нуждата от оптимизация на производствените разходи и др.

След избора с конкурс на Océ – Canon group в лицето на Саванто АД за доставчик на печатното оборудване и софтуер за оптимизация на работните процеси и интеграция на оборудването в цялостно решение, издателският комплекс на университета се сдоби с най-доброто и модерно оборудване за дигитален печат на книги в света.

Océ Vario Print 6000 Ultra

Благодарение на Océ Gemini Instant Duplex технологията внедрена в системите Vario Print 6000 Ultra на Océ, УНСС разполага с най-бързата и производителна серия от монохромни дигитални преси, способна да достигне скорости на печат от 170 до невероятните 314 А4 изображения в минута – производителност далеч по-висока от тази на считаните доскоро в България за най-бързи системи, печатащи със скорост под 290 А4 изображения в минута. Océ Vario Print 6160 Ultra, инсталирана в печатната база на УНСС, покрива нуждите от вискокачествен монохромен печат на издателския комплекс, който заема около 95% от целия печатен обем и дава възможност за увеличаване на производствените капацитети перманентно или временно при необходимост до 200, 250 и 314 А4 изображения в минута и месечна производителност от 10 милиона А4 изображения.

Уникалните предимства, които печатницата получава, използвайки Océ Vario Print 6160 Ultra са свързани с перфектната регистрация на изображението – лице/гръб; най-широката гама от печатни медии, използвани при работа с дигитални системи, вкл. и обемни и релефни хартии; неподражаема стабилност на тонера върху медиите; най-ниските в света нива на вредни емисии и шум при работа на системата; неподръжаеми стабилност на оборудването и лекота при боравене с него.

Océ Vario Print 6000 Ultra

Canon ImageRuner C9060 Advance ProЗа покриване на нуждите от отпечатване на цветни страници и корици, заемащи сравнително малък процент от производствения обем, в печатната база на УНСС е инсталирана професионалната „entry level” система Canon ImageRuner C9060 Advance Pro, отличаваща се с много добро качество на отпечатъка и стабилно поведение при работа.

С цел пълната интеграция на монохромното и цветното печатно оборудване в единна производствена система, в предпечатния отдел на Издателския комплекс е инсталиран софтуерен пакет Océ Prisma Prepare. Наред с многобройните функции на Prisma Prepare, свързани с подготовката, редакцията, оформлението и настройките на печатните задания, основно предимство на софтуера е възможността за автоматично насочване на цветните и черно-белите страници към съответната печтна система и последващото им автоматично влагане чрез Océ Vario Print 6160 в книжно тяло. По този начин отпада нуждата от машинно или ръчно колиране, отнемащо голяма част от човешкия ресурс в печатницата до този момент и се оптимизират производствените разходи.

Océ Vario Print 6000 Ultra

След успешната реализация на проекта през месец Март, постигнатите ефекти според ръководството на издателския комплекс и университета са:

 • Освобождаване на съществен оперативен бюджет на университета годишно, в следствие на премахването на складовите наличнсти от нереализирана все още продукция;
 • Освобождаване на заетите складови помещения, които след модернизация и обновление се превърнаха в основни производствени помещения;
 • Възможност за редуциране на разходите за труд на нива под 10% от тези до момента;
 • Ценово предимство при късите тиражи;
 • По – бърза реакция при изработването на крайните продукти, поради липса на технологично време за подготовка на тиражите;
 • Възможност за точно планиране и отпечатване на тиражи спрямо определен брой студенти, обучаващи се в конкретна дисциплина;
 • Елиминиране на риска от бракуване на тиражи поради наложителни актуализации на материала;
 • Чувствително улесняване и оптимизиране на редакторската дейност;

дигиталната печатна база на УНСС

Основните предимства за авторите, използващи услугите на дигиталната печатна база на УНСС са:

 • Възможност за поръчка на точно необходимия тираж и бързата му реализация, без влияние върху цената;
 • Възможност за постоянна актуализация на съдържанието и корекции;
 • Преиздаване на книгата без необходимост от изчакване реализацията на вече отпечатани количества;
 • Отпечатване на оптимални тиражи при защита на научни степени без допълнително оскъпяване;
 • Улеснявне на процеса на редактиране и др.

Голям брой издателства и печатници проявиха интерес към проекта на УНСС и посетиха печатната база или заявиха интерес за посещение и демонстрации.

Източник: Саванто АД

Интернет портал за печатни технологии.