Фатум ООД предлага на клиентите си SublimaXM.

3077
Фатум ООД предлага на клиентите си SublimaXM.

От миналата седмица фирма Фатум ООД предлага на своите клиенти възможността да се възползват от качествено нов вид растер, който ще подобри значително детайлността и яснотата на отпечатваните изображения.

SublimaXM е комбинирана растерна технология, предназначена за CtF и CtP. Целта е да се повиши максимално качеството на печатните изделия. SublimaXM съчетава положителните свойства на линейния и стохастичния растер и позволява стойности на линеатурата, достигащи до 340 lpi. Технологията е възприела по- гладките преливки и добре контролирани полутонове на линейния растер и детайлността на изображенията, при много ниски или много високи проценти на точките, при стохастичния растер. Принципът на действие е замяна на точките на линейния растер на критичните места, където е проблемно реализирането им със стохастичен растер. Така се гарантира плавно преминаване на преливането, без видими засечки. Sublima, също така се съобразява с печатните характеристики, така че няма процент на растера, който да не може да бъде осъществен. По този начин могат да бъдат напечатани много фини линии, специфични нюанси и деликатни типове шрифтове. Преливките са гладки и с точен цвят. Подробности за новата технология: agfa.com За въпроси свързани с условията на прилагането на SublimaXM за клиенти на Фатум: тел. 9718228; 9803798; 9806312;

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.