Частичен матов лак

2063
Частичен матов лак

Новост в дигиталният печат на HP Индиго в Булгед: предлага се печат с частичен матов лак като последен цвят. Заедно с възможността за печат с бяло мастило, матовият лак разширява асортимента за дизайн и печат на рекламните материали.
Източник: Булгед

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.