3D печат на ледени скулптури

2776
Spread the love

Изследователят от университета McGill Pieter Sijpkes, заедно с колегите си е създал експериментален 3D принтер, който произвежда ледени скулптури като евтина алтернатива на употребата на пластмаса.
inline_574_https://printguide.info/images/2012-01-26-02.jpg

Изследователите целятда представят евтина алтернатива напечатането с пластмасовия материал,който обикновено се използва за триизмеренпечат (благодарение на патенти, коитоще изтекат скоро, пластмасовият прах,който се използва във високия клас 3Dпринтери е изключително скъп). Друговъзможно приложение е създаването напредпоставки за „леден туризъм”.

inline_81_https://printguide.info/images/2012-01-26-01.jpg

Професор Sijpkes и колегитему са отпечатали статуя, кора за яйца,чаша за мартини и форми за готвене, коитоудобно се стопяват. Защо лед? Той е евтини лесно достъпен. Евтините модели отлед могат да помогнат на изобретателитеда разработват продукти по-бързо.Предизвикателството, освен нискитетемператури, които са нужни за процеса,било да се построи машина, която да сесправи с моделирането. Ето и как са сесправили:

  • Хардуер
Изследователите използвалироботизирана ръка, защото тя имала нужната структура и възможности засистемата, която искали да построят. Инструмент, монтиран в края наръката, приютява клапаните, дюзите и кабелите.
  • Софтуер
Екипът използва програмаза моделиране, за да проектира обекта, който иска да изгради. След това„превеждат” геометричната информация в данните, откоито се нуждае робота, за да отпечата обекта.
  • Транспорт натечността
Вода иметилов естер се нанасят на слоеве с дебелина 0,25 mm чрез дюзи навърха на ръката. Метиловият естер действа като скеле – тойомеква при по-ниска температура от леда и може да бъде премахнат безтова да повреди структурата.
  • Контрол натемпературата
Обектът сеформира в камера с температура -8 градусапо целзий, но реотан поддържа температуратана върха на ръката около 68 градуса, зада гарантира безпроблемното преминаванена течностите при нанасянето.
  • Лазерникорекции
След като слоевете сананесени, геометрията на горния слой се измерва чрез лазерна система,която настройва дюзите така, че да поправят допуснатите грешки.
  • Време
Процесът може да отнеме отняколко часа до няколко дни. Планирано е разработване на робот завъншна употреба, който използва сняг и киша, за да създаде леденислоеве и да изгради предмети.

За момента, практическитеприложения на машината включватмоделиране на детайли за комерсиалнии индустриални цели, както и за целитена ледения туризъм. Например, могат дабъдат произведени умалени модели наархитектурни обекти с високо ниво надетайлност. В момента се търсят и подходящитехники за отливане на висококачествениметални копия на моделите.

Източник: wired.com,arch.mcgill.ca
Текста написа: МартинНовев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.