3D сканирането и 3D печатът в България – демонстрация

2936
3D сканирането и 3D печатът в България – демонстрация

На 27 Ноември 2014г. в конферентна зала 1 на Radisson Blue Grand Hotel, София беше направена демонстрация на 3D принтиране и 3D сканиране, организирана от АДА 3Д ООД.

dsc_0049_tqw2

 

Пет фирми, предлагащи тези услуги в България, представиха развитието на технологиите и приложението им на пазара:

  • Aда 3Д – 3D сканиране с висока точност 

  • Геокад 93 – 3D лазерно сканиране на сгради 

  • Триизмерни Прототипи – триизмерно цветно принтиране (прототипиране)

  • STUDIO 3PO – 3D сканиране и 3D принтиране на човешки фотофигури 

  • SolidFill – монохромно 3D принтиране 

 

dsc_0031_j3cd

 

 

Малко цифри за тенденциите на пазара на 3D печата

  • Пазарът на 3D принтери и свързаните с тях услуги и консумативи ще достигне обем от 16,2 милиарда долара за 2018. По данни на анализаторската компания Canalys това отговаря на среден годишен ръст от 45,7%
  • Прогнозата за продажбите за 2018 година включва приходи от 5,4 млрд. долара за принтери и 10,8 млрд. за услуги и материали.
  • Въпреки че пазарът се развива много бързо, той е още в „ранна детска възраст“. Според анализа на Canalys навлизането на големите компании – производители на принтери, пазарът ще претърпи бурно развитие.

dsc_0029_pihi

 

И за тенденциите на пазара на 3D сканирането

  • През 2013 г. пазарът на технологиите за 3D сканиране се изчислява на стойност от $2.06 млрд. (€1.5 млрд.), а през 2018 г. се предвижда да нарасне двойно до $4.08 млрд.
  • Приложенията на 3D сканирането с най-голям растеж през следващите години се очаква да бъдат контролът на качеството, културното наследство и ре-инженерингът („обратният инженеринг“).

 

dsc_0012_dja4

 


Същност на 3D дигитализацията
3D сканирането или дигитализацията – бърз и точен метод за прехвърляне на физическите мерки на даден обект в компютъра по организиран начин, като в резултат получаваме това, което обикновено се нарича 3D сканирани данни. Обикновено 3D сканираните данни са представени чрез 3D графично изображение. След като сканираните данни са вече в компютъра, те задават както формите на повърхностите на физическия обект, така и всякакви негови размери и пространствени характериситки – такива като дължина, широчина, височина, обем, местоположение , площи на повърхностите и др.

По принцип, дадено устройство, чрез което се събира безконтактно 3D информация се нарича 3D скенер. Има много различни методи за събиране на 3D измервания на даден физически обект, поради което съществуват и много различни видове скенери.

 

Най-често срещаните скенери са лазерните и скенерите със структурирана светлина.

 

dsc_0057_qjpw

 

Лазерни скенери

Лазерните скенери могат да бъдат категоризирани общо в три основни категории – работещи на метода на триангулацията, пулсови и фазови. Първият вид обикновено са скенери с близък обхват и са предназначени за сканиране на обекти с малки и средни размери (до няколко метра). При тях измерването се базира на измерване ъгъла между излъчващия светлинен източник (лазер), фотоприемник и обекта, който се сканира. При пулсовите и фазовите скенери измерването се базира на времето, за което излъчената лазерна светлина достига до сканирания обект и отражението й се връща обратно до скенера (т.нар. time-of-flight). Тези видове скенери обикновено се използват за сканиране на големи обекти от разстояния няколко метра до няколко километра.

 

dsc_0055_y4g9

 

3D скенери със структурирана светлина

При скенерите със структурирана светлина също се използва тригонометрична триангулация, но вместо лазерна светлина, тези системи прожектират серия от шаблонни форми (ивици или мрежи) върху конкретния обект. След това, чрез изследване на заснетото отряжение, те изчисляват разстоянието от скенера до повърхността на обекта. Докато един лазерен скенер улавя индивидуалните точки или линии от повърхността на обекта, чрез този метод на проектирани ивици се измерва цялата повърхност на обекта, върху която е проектиран шаблона. Скенерите, работещи на този приницп, също обикновено са предназначени за сканиране на обекти с малки и средни размери.

 

dsc_0083_s7gn

 

3D печат

Триизмерният печат или адаптивното производство предствлява процес за изработка на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров модел. Триизмерният печат се реализира като адитивен процес, при който се нанасят последователни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет. 3D печатът е коренно различен от традиционните техники за механична обработка, при които при оформянето на предмета се отнема материал – като например рязане или фрезоване.

 

Един 3D принтер е ограничен вид промишлен робот, който може да извършва адитивен процес под управлението на компютър. Терминът адитивно производство се отнася до технологии при които се създават обекти чрез нанасяне на последователни слоеве материал. Предметите, които се произвеждат адитивно, могат да се използват навсякъде по целия жизнен цикъл на продукта, от предсерийно производство (т.е. бързо прототипиране) до серийно производство (т.е. бързо производство).

 

dsc_0077_4fgm

 

За допълнителна информация:
Юри Радков
АДА 3Д OOД

tel/fax: +359 (0) 2 973 3782
tel/fax: +359 (0) 2 973 3310
mob: +359 (0) 888 304 366
e-mail: jvr@ada.bg

 

Източник: „Приложения на 3D дигитализацията – практическо ръководство
Автор: АДА 3D OOД

 

Събитието беше организирано от АДА 3Д ООД във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0003 „Повишаване квалификацията на човешките ресурси в областта на приложенията на тримерното дигитализиране”,.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Деси Тодорова

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.