Алдекс Инк с награда Търговец на годината

369
Алдекс Инк с награда Търговец на годината

 

Съюзът на печатарската индустрия в България отличи Алдекс Инк с годишната награда Търговец на годината 2021 г. Наградата беше връчена на управителя на фирмата Ружа Василева.

Инициативата на СПИБ и сп. Полиграфия отличава всяка година Търговец и Печатар на годината. За 2021 г. наградата Печатар на годината беше отличен Владимир Топенчаров, представител на Булвестпринт.

 

 

Наградите се дават за постигнати значими резултати в областта на печатарската индустрия през цялата изминала година/и. Право да предлагат участници в конкурса и да бъдат избирани имат само членовете на Съюза на печатарската индустрия в България. В състава на комисията влизат: всички досегашни носители на званията ”Печатар” и “Търговец” на годината; председателя на УС на СПИБ; главния секретар на СПИБ; представител на сп. Полиграфия;

 

 

Вижте критериите за номиниране на СПИБ:
Печатар на годината
-ръст на производство;
-постигнато и признато високо качество на продукцията, наличие на ISO 9001;
-осъществени инвестиционни програми и внедрени нови технологии;
-да няма заведени срещу него съдебни дела, искове, процедури и т.н.
-навременно изплащане на заплати и създадени добри социални условия;
-ефективни мерки за опазване на околната среда, наличие на ISO 14001.
-активно участие в браншови, научни, международни и др. прояви на СПИБ.

Търговец на годината
-ръст на доставките;
-изпълнение на договорените срокове;
-високо ниво на сервизното обслужване;
-да няма заведени срещу него съдебни дела, искове, процедури и т.н.
-навременно изплащане на заплати и създадени добри социални условия;
-ефективни мерки за опазване на околната среда, наличие на ISO 14001.
-активно участие в браншови, научни, международни и др. прояви на СПИБ.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.