Computer-to-plate на основата на мастилноструен печат.

2082
Computer-to-plate на основата на мастилноструен печат.

В Русия са създали технология computer-to-plate на основата на мастилноструен печат. Новите процеси обезпечават получаването на метални офсетови форми по пътя на непосредствено копиране на изображения. Чрез компютър и мастилноструен принтер се нанася изображението директно на металната форма.

Технологията е разработена в два варианта. В първия маскиращ вариант изображението(маската) се формира на метална, предварително очуствена офсетна пластина с външно хидрофилно покритие в мастилноструен принтер с втечнени водни мастила и след това се проявява с в стандартен проявител. Офсетната форма, получена по такъв способ, по своите физико-химически параметри не се отличава от формите, получени по традиционите технологии. Вторият, хидрофобен вариант на технологията е по прост. Изображението в дадения случая се записва на металната подложка на офсетната пластина в мастилноструен принтер с течни (хидрофобни) мастила. Получената форма може направо да се използва в печатният процес. Изпитанията са показали, че офсетните форми, изработени по този способ, практически не се отличават като ресурс на използване от традиционните офсетови форми. За повишение на тиражоустойчивоста, формите могат да бъдат подложени на термообработка. В печатният процес могат да бъдат използвани традиционни технологически разтвори: печатни мастила, почистващи емулсии, овлажняващи разтвори. Създаденият технологичен процес може да бъде използван както за приготвянето на едноцветни така и цветоотделени форми . Някои показатели като гладкост на краищата на шрифтовете и количеството на полутоновете в илюстрациите малко отстъпват от подобни показатели на такива получени от експонатор (мастилноструйните принтери са 1400х720 dpi при размер на точката 50 мкм), но ги превъзхождат по точност на възпроизвеждането на геометрическите изображения, което е важно при цветоотделните форми. Компютър – принтер – мастила – офсетни пластини Всичко, което ви е нужно за изработката на печатни пластини……:-) Източник: polygraphru.ru

Интернет портал за печатни технологии.