CTP-тата на ECRM създадени с идеята за пестене на енергия

1809
CTP-тата на ECRM създадени с идеята за пестене на енергия

От години ECRM проектира и създава ctp-та с ултравиолетов лазер, което само по себе си означава по-малко изразходена енергия в работен режим и съответно по-ниски експлоатационни разходи.

Като пример можем да приведем ctp-тата MAKO, чиито енергийна консумация, е колкото на три 100-ватови лампи за осветление. Погледнато в годишен план, това води до значително пестене на финансови ресурси поради по-малката консумация на енергия. Всъщност при направено мащабно проучване е установено, че ctp-тата МАКО са около 19 пъти по-икономични от популярните термални ctp-та. Не на последно място, при все че у нас почти никой не обръща внимание на това, пестенето на енергия, особено при промишлено потребление, пряко влияе в опазване на околната среда.

Източник: members.whattheythink.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.