FujiFilm Europe обединява портфолиото си за предпечатна и печатна химия и лепила

1428
FujiFilm Europe обединява портфолиото си за предпечатна и печатна химия и лепила
Spread the love
Разяснения относно промените от Инж. Иван Вълканов — Управител на ЕТ Иван Вълканов Трейд Къмпани.

Уважаеми партньори,

От началото на 2015 г. нашият партньор и доставчик FujiFilm Europe GmbH започна да консолидира портфолиото си за предпечатна и печатна химия и лепила поради факта, че през последните години закупи няколко фирми, производители на такава химия и лепила DS, ANCOR, SOLCO и други и наличието на аналогични химикали с различни етикети обърква както партньорите на фирмата в Европа, така и крайните потребители на продуктите на FujiFilm. Това пречи и на рационализацията на производството. В крайна сметка беше решено всички печатни химикали, доставяни на официалните партньори на FujiFilm, които продават офсетовите пластини и химикали на фирмата да получават заявките си за предпечатна и печатна химия с етикети PRESSMAX, което е и официалния бранд на FujiFilm.

В България, както е известно такъв партньор е нашата фирма. В миналото и в настоящия момент част от химикалите в склада ни са брандирани като FujiFilm и с наименованията на химикалите от листата на бившия производител Druckerei Service (DS). Тези наименования се запазваха за определен период докато бъде завършена трансформацията и преетикетирането на цялата листа с бранда PRESSMАX и съответните наименования с окончанието “max”.

Така например известния миещ препарат Rotowash 60 – 1010 с етикет DS става Washmax 60.10.MI с етикет от бранда PRESSMAX и т.н. Овлажняващите разтвори от серията ACEDIN на DS приемат новото име на серията FountMax на PRESSMAX и т.н.

От 01.09.2015 г. всички химикали от заявките на фирмата ни към FujiFilm се изпълняват с новите етикети на бранда. За Вас, нашите клиенти това не представлява технологичен проблем, защото съдържанието на опаковките е едно и също, а и ние имаме интелигентни клиенти, които за кратко време ще свикнат с новите имена на използваните с години продукти.

В същото време FujiFilm след внимателно проучване и анализи, изгради и предложи новата си концепция за повишаване на ефективността на печатниците, чрез комплексно използване на цялата продуктова гама на фирмата наречена SUPERIA. Тя включва използване едновременно на оборудването, хардуера и софтуера на FujiFilm, което в резултат на синергията от едновременното им прилагане води до икономии при печатниците до 30%. ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ КОНСОЛДИРАНАТА ПРОДУКТОВА ЛИСТА ЩЕ НОСЯТ МАРКАТА SUPERIA. Oфсетовите пластини на FujiFilm с марката Brillia ( Brillia HD PRO-T3 например) включени в концепцията стават Superia HD PRO-T3. Това се отнася и за цялата гама от най-ефективните химикали от серията PRESSMAX.

За прилагане на концепцията, всеки месец в седалището на FujiFilm в гр. Дюселдорф се провежда обучение на партньорите от отделните европейски страни.От България на тези обучителни семинари присъстват специалисти от официалния дистрибутор ЕТ Иван Вълканов Трейд Къмпани

С уважение,
Инж. Иван Вълканов — Управител

 

Биографична информация