Glunz & Jensen представиха CTP системата PlateWriter 3000, която не използва химикали

1744

Mастиленоструйната CTP технология на Glunz & Jensen, може да работи с пластини ½ и ¼ формат и имат производителност съответно от 20 и 10 пластини в час в зависимост от размера.

PlateWriter 3000Системите включват RIP, базиран на Harlequin и вградена модул, който изсушава печатните форми без да използва химикали при обработката им. Изсушаването става чрез халогенни източници на топлина с ниска консумация на електроенергия. След това пластините се гумират автоматично. Процесът, освен малък разход на енергия, осигурява и висока стабилност на резултатите. Очаква се системата да се справя с годишно натоварване от 10 000 кв. м. пластини.

Бизнес директорът на iCTP, Glunz & Jensen, Mark Baker-Homes каза, че системата е „третото поколение на мастиленоструйната CTP технология на компанията. Вече сме инсталирали повече от 700 подобни системи по целия свят. Ние целим да предложим изключителния успех на тази технология на офсетовите печатници със средно натоварване.

Инсталацията на PlateWriter ще помогне на печатниците да отговорят на новите препоръки, свързани с употребата на химикали в работните помещения и ще премахнат разходите за изхвърляне на разтворите за проявяване.”

Източник: glunz-jensen.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.