Heidelberg – преструктуриране по време на криза

1680

В края на месец ноември лидерът в производството и обслужване на печатно оборудване Heidelberg обяви намерението си за преструктуриране дейността на компанията. Считано от април 2010 година, колосът на печатната индустрия ще децентрализира мощностите си в три направления: Heidelberg Equipment, Heidelberg Services и Heidelberg Financial Services.

В момент, когато световната икономика започва да излиза от най-тежкия период на икономическата криза, колосът в сферата на печатните технологии Heidelberg реши да извърши една от най-сериозните реорганизации на своята производствена и финансова дейност в съвременна си история.

Според заявлението на висши служители на Heidelberg, фокусът на това „преразпределение“ на приоритетите, което ще бъде извършено в рекордно кратки срокове, ще бъде укрепването на Heidelberg Equipment поделението на компанията, както и на новообновеното такова – Heidelberg Services. Това ще бъде свързано с разширяване на ареала на дейност на компанията, в частност чрез Heidelberg Services. Според мнението на ръководството на корпорацията, поделението, призвано да разшири портфолиото от услуги на Heidelberg, ще бъде относително неподатливо на икономически сътресения и независимо от пиковете на пазарните цикли. Досега съществуващите Press и Postpress поделения на Heidelberg ще бъдат инкорпорирани в новата организационна структура. Финансовото поделение – Heidelberg Financial Services, ще запази досегашната си форма на организация и функциониране. Всяко от поделенията на корпорацията ще носи „индивидуална“ отговорност за постигнатите от него финансови резултати.

„Резултатът от новата корпоративна структура ще се изрази в доближаване до пазарните ни цели и подобряване ефективността на услугите, които предлагаме на нашите клиенти“ – обобщава Бернхард Шрайер (Bernhard Schreier, CEO), изпълнителен директор на Heidelberg.

Реорганизацията ще засегне и ръководството на компанията – глава на Heidelberg Equipment ще бъде Стефан Пленц (Stephan Plenz), досегашен член на мениджърския борд на компанията, отговарящ за технологичното и оперативното развитие. Марсел Кислинг (Marcel Kiessling), който ще бъде назначен ефективно като член на мениджърския борд от 1 януари 2010 г., ще бъде ръководител на Heidelberg Services. В борда ще присъстват още Бернхард Шрайер (Bernhard Schreier), CEO и завеждащ международни продажби, както и досегашният финансов директор Дирк Калеб (Dirk Kaliebe, Head of Heidelberg Financial Services).

За финал – след многократни публикации в немската специализирана преса спекулиращи с темата за потенциално сливане на Heidelberg и Мanroland AG, официално двете компании все още отказват какъвто и да е коментар, докато  председател на борда на директорите на Мanroland AG, Герд Финкбайнер (Gerd Finkbeiner) упорито продължава да твърди: „Скоро Мanroland няма да бъде обременена от задължения“.

Heidelberg

Текста написа: Йордан Христов,  Printguide.info

Източник:
printingtalk.com
printceo.com

Интернет портал за печатни технологии.