HP Indigo и печат на опаковки за хранителната промишленост.

1776
HP Indigo и печат на опаковки за хранителната промишленост.

Американската правителствена организация FDA (The United States Food and Drug Administration), регулираща правилата в сферата на производство на опаковки, за хранителни продукти и лекарствени препарати, е приела положително решение относно използването на мастилата HP ElectroInk. Мастилата HP ElecroInk се използват във всички модификации на цифровите офсетни машини HP Indigo.

Интернет портал за печатни технологии.