KBA отчитат голям скок в приетите поръчки

1655

Въпреки това, компанията отчете загуби заради слабите финансови резултати за периода от февруари 2009 до ноември 2010.

В първата четвърт на 2010 германският производител на печатна техника Koenig & Bauer AG (KBA) отчете голям ръст в приетите поръчки спрямо същия период за миналата година. Заявките са нараснали с 43.2% до 314,4 милиона евро.

Ръстът в поръчките за ролни и специални преси е 43.1%, приблизително същият е и при листовите машини (43.5%). Стойността на поръчките е 439,6 милиона евро, с повече от 100 милиона по-голяма, от отчетената в края на миналата година (335 милиона евро).  Съотношението е 322,3 милиона за ролни и специални преси срещу 117,3 за листови печатни машини.
 
Заради намаления брой поръчки от ноември 2009 до февруари 2010 и по-малкото доставки на ролни преси в първите три месеца на тази година, продажбите на групата са намалели с 4,7% спрямо същия период за миналата година. Продажбите на листови машини са нараснали с 11,7% до 85,8 милиона евро, а продажбите на ролни машини са намалели с 13,5% до 124 милиона евро.
 
Слабите резултати за първата четвърт на годината са доели до намаляване на печалбата. Брутната печалба се увеличи до от 13.6% процента преди дванадесет месеца на 21,7%, като резултат от мерките за намаляване на разходите. Въпреки това, KBA обяви оперативна загуба от 19.4 милиона евро за първата четвърт на годината. Този резултата е по-добър от загубите от 32.7 милиона за същия период миналата година.

Според ръководството на компанията, мерките за преструктурирането и дават резултат. През миналата година KBA беше единственият водещ производител на печатна техника, който отчете печалба. Въпреки слабото начало на годината, ръководството на компанията е убедено, че благодарение на предприетите през последната година действия, групата е на път да изпълни поставените цели.

Източник: www.kba-print.de

Текста написа: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.