KBA представи нова система за контрол на качеството Qualitronic II.

1971
KBA представи нова система за контрол на качеството Qualitronic II.

Компанията KBA North America, влизаща в концерна Koenig & Bauer AG, съобщи за изобретяването на нова система за контролна качеството Qualitronic II. Системата е демонстрирана на изложението Drupa 2004, на листовата машина Rapida 105new. Qualitronic II може да бъде установена на листови машини Rapida, среден и голям формат и работи при скорости 18,000 стр./час.

Системата е снабдена с камери за автоматичен контрол на качеството. По време на печата, системата сканира всеки напечатан лист, при висока разделителна способност. Разд. Способност зависи от формата на печатната машина. Например: 0.15 мм/пиксел за Rapida 74 и практически 1 мм/пиксел за Rapida 205. Qualitronic II определя и най-малките дефекти и различава до 16 млн. цвята. Системата отделя некачествените листи и предупреждава оператора за възникнали дефекти. На машини, използващи устройства за обръщане на листа, може опционално да бъде поставена втора камера, която да инспектира и другата страна на листа. Системата може да определя много дефекти върху листа, като прах и твърди частици, капки вода, потъмнявания, дефекти на хартията и пр. Първата си система за контрол на качеството Quality Check, KBA е представила преди 10 години на изложението IPEX.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.