KBA през 2010 – ръст в приходите, продажбите и новите поръчки

2104

Печалбата на Koenig & Bauer AG за 2010 преди плащането на данъците възлиза на 15,3 милиона евро, стойността на продажбите се е увеличила с 12.3% до 1,179 милиарда. Ръстът при новите поръчки е 45.4%

Германският производител на печатна техника обяви резултатите си за финансовата 2010. Благодарение на засиленото търсене, приетите поръчки са били на стойност 1,284 милиарда евро, което е ръст с 45.4% спрямо кризисната 2009. Поръчките за листови преси са скочили с 33.8% и са били на обща стойност 621,6 милиона евро, при ролните и специални преси ръстът е с 58.2% до 663,3 милиона. Според компанията, която е вторият по големина производител на печатни машини в света, това се дължи на широката продуктова гама. Тя е ориентирана както към продукция с големи обеми като рекламни материали, вестници и опаковки, така и към по-малки ниши като печат на продукти с високо ниво на сигурност.

KBAПродажбите на групата са нараснали с 12.3% до 1,179 милиарда евро (2009: 1,050 милиарда). Това се противопоставя от тенденцията за спад на продажбите от предишните две години, която беше породена от икономическата криза и структурните промени на пазара. Търсенето на листови и специални преси е било по-голямо от това при ролните машини. Продажбите на листови офсетови преси са на стойност 551,1 милиона евро, 15.1% над резултатите за предишната година. През финансовата 2010 продажбите на ролни и специални преси също бележат ръст, въпреки малкият брой поръчки, приети през 2009. Увеличението на продажбите е с 9.8% до 628 милиона евро. Търсенето на многосекционни ролни преси остава по-ниско от нивата преди кризата. Повечето от поръчките за вестникарски преси са постъпили от Германия и други европейски държави.

KBA са отбелязали рекордно ниво на продукция, предназначена за износ – 88.5% (за 2009: 84.5%). Заради икономическите проблеми на Южна Европа и в други части на ЕС, процентът на продажби в Европа (с изключение на Германия) е паднал на 28.5%, значително под средните нива от над 50%, генерирани в исторически план. За пръв път в историята на KBA, продажбите в Европа са изпреварени от тези в Азия и тихоокеанския регион, които възлизат на 29.4%. Голям принос за тези резултати има голямото търсене на листови преси в Китай. Делът на продажби в Северна Америка е намалял от 13.9 на 10%. В Южна Америка и Африка Ръстът е от 12,1% през 2009 до 20,6.

Оперативната печалба на компанията се е увеличила повече от два пъти. Производството на листови преси приключи 2009 със оперативни загуби от 23,1 милиона евро, за 2010 печалбата е 8,2 милиона евро. При ролните и специални преси има спад на печалбата от 31,8 на 14 милиона евро която отразява по-слабото търсене на ролни машини през 2009. Компанията прогнозира умерен растеж през 2011 и възлага големи надежди на добавянето на цифрови преси към портфолиото си.

Източник: kba-print.de
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.