KBA ще представи автоматизирана система за управление на пластини за офсетов печат

1967

На IFRA Expo тази година, Koenig & Bauer ще представят концепция за автоматична работа с пластини, наречена KBA PlateTrans

Според KBA PlateTrans създава връзка между CTP устройството и печатната машина и увеличава нивото на автоматизация, както и производителността и ценовата ефективност в сферата на вестникарския печат.

Концепцията е разработена съвместно с BEIL Registersysteme. Целта на проекта на BEIL е създаване на модулна автоматизирана система, която се интегрира лесно и бързо с почти всички CTP експонатори и печатни машини. Системата за смяна на пластини може лесно да се пригоди за променяща се работна среда и да се използва при различни модели машини.

Koenig & Bauer AG са използвали системата за зареждане на пластини, разработена от BEIL и са я приспособили към компактните си преси Cortina и Commander CT.  Целта на KBA е да отговори на необходимостта на печатниците да повишат гъвкавостта на производството си с помощта на високо автоматизирани компактни печатни системи.

Източник: cmykdigest.com

Интернет портал за печатни технологии.