Komori – резултати от продажбите на европейското подразделение

1670
Komori – резултати от продажбите на европейското подразделение

Наблюдава се все по-голям интерес към печатните машини Komori, работещи с H-UV технология.

Комори, Komori H-UV технология

 

Европейското подразделение на Komori обобщи резултатите от наскоро приключилата финансова година. Увеличението на продажбите на печатни машини Komori в Европа в сравнение с 2013 г. е с 32%. Лидерът сред европейските страни е Германия, където продажбите на оборудване са се увеличили повече от 1,5 пъти. Традиционно, високи са и продажбите на Komori в страни като Франция, Англия и Италия.

Заслужава да се отбележи, че 45% от инсталираното оборудване Komori в Европа през изминалата година са печатни машини с H-UV технология. До този момент, в Европа са инсталирани повече от 100 от тези машини, а до септември 2015, в световен мащаб е планирана доставката на повече от 500 машини Komori с технологията H-UV.

Източник: www.printdaily.ru
Текста написа: Мария Шабанска

H-UV технологията на Komori
Komori H-UV е нов подход за ефективна работа на печатната машина. Това е нова и иновативна технология за сушене / втвърдяване на мастила и покрития в листовите печатни машини.

Мария Шабанска

Име: Мария Шабанска

Професионален опит: Завършила специалност “Педагогика” в СУ “Св. Кл. Охридски”, но никога не е работила по специалността. Съдбата я среща с артистични натури и над 10 години работи във фирма за реклама и дизайн. След отделянето от фирмата, с колеги започва самостоятелна дейност, между които и предпечатната подготовка на списание “Опаковки и Печат”.

Настоящи занимания: През последните 5 години работи като редактор на списание “Опаковки и Печат”, за което подбира и превежда научно-технически публикации и материали. Занимава се и с подновяването на информацията на сайта на списанието.

В свободното си време: Ако няма възможност да е сред природата, предпочита хубавата книга.