KPG настолна цветопробна система.

2215
KPG настолна цветопробна система.

Kodak Polychrome Graphics разширява възможностите на популярната система за цветни проби First Check Proofing System. Специално за потребителите на Мас, компанията е разработила нов растерен процесор Best Designer Edition Mac OS X.

First Check е орентирано по-конкретно към изработването на по-нестандартни цветни проби от обикновените CMYK. Системата притежава възможност за печат с нестандартни мастила, в това число матов бял цвят, примерно: подложки при флексо печат или метализирани цветове. Разширен е и диапазона на материалите, които могат да се използват. Освен трансферен и термоустойчив филм. Може да се използват хартии с различно покритие. Отпечатаният материал може да се залепи на картон и някои видове пластмаси, а с термоустойчивите материали могат да бъдат облепени бутилки (изключително ценно, когато се изработват реални макети на проект). Растерният процесор Best Designer Edition Mac Rip работи с Мас-платформи Power Mac G3, G4 или G5, iMac, eMac, Powerbook G3 или G4 или iBook Computer, Mac OS X 10.2.1 и по-високи версии, с минимален обем на оперативната памет 512 Мб. Използваният Adobe CPSI Interpreter позволява да изпълни цветоотделяне с РИП, да се зададе овърпринт и да се добавят шрифтове. Естествено е предвидена поддръжката и на форматите: PDF/X1, PDFX1а и PDF/X3. Източник: Kodak Polychrome Graphics

Интернет портал за печатни технологии.