Kwik Kool – система за бързо сушене

2371
Kwik Kool – система за бързо сушене
Spread the love

Евроинкс предлага на българския пазар охлаждаща система за бързо сушене.
inline_328_http://prepressbg.com/images/evroinks_new1.jpg– Изключителна въздушна завеса
– Преносима
– Автоматична
– Вградена помпа
– Пълна настройка
– Ниско напрежение
– Икономична

KWIKKOOL позволявапечат незабавно след междинно сушене,без необходимост от охлаждаща станция.Изключителната Въздушна завеса осигуряваохлаждаща струя въздух, докато автоматичнияпулверизатор прилага атомизирана воднамъгла и висококачествен силикон. KWIKKOOL се монтиралесно между междинната сушилня иследващата печатаща глава. Незабавнотоохлаждане от KWIKKOOL позволяванезабавен печат без необходимост отскъпа охлаждаща станция.
СистематаKWIK KOOLпозволява увеличена производителност,както и пълноценно използване напечатащите inline_376_http://prepressbg.com/images/evroinks_new2.jpgглави.Въздушнатазавеса осигурява допълнително охлажданеи контрол за силиконовия спрей. Прилаганетона силикон предотвратява натрупванетона мастило и и счупването на ситото. Заглитер и други декорации силиконътпредотвратява залепването на излишенматериал върху горещото мастило. Систематапод ниско напрежение използва настройващсе електронен таймер и сензор за твърдосъстояние за контрол на положението намасите и продължителността на действиена спрея. Компактната вградена помпа,задействана с въздух, позволява безопаснаексплоатация и осигурява равномеренпоток от охлаждащ спрей към пистолетас връх от неръждаема inline_685_http://prepressbg.com/images/evroinks_new3.jpgстомана. Допълнителнодистанционно управление (само за моделитеза САЩ) позволява на оператора на пресатада контролира системата от отдалеченоместоположение.
 KWIKKOOL се покриваот доживотната ограничена гаранция наТекмар, която осигурява дългогодишнанадеждна и безпроблемна експлоатация.
Силиконовиятконцентрат KWIKKOOL е опакованв удобни съдове от 1 кварта (0,95 l)(4 опаковки), които могат да се смесватс чешмяна вода до получаване на 5 галона(19 литра).
inline_997_http://prepressbg.com/images/evroinks_new4.jpgДоживотнаограничена отговорност
KWIKKOOL се покриваот доживотна ограничена отговорност.Всички части се покриват срещу дефектив рамките на 12 месеца и всички разходиза труд се покриват за периода на животна устройството. За пълна информацияотносно условията на гаранцията сеобърнете към Текмар.


За доставка:
ЕВРОИНКСООД
204,Цар Борис ІІІ бул.
София

Източник: Евроинкс

Биографична информация