manroland осигуряваt точно възпроизвеждане на цветовете

1581
Spread the love

Вградената система на Roland Colorpilot с OKbalance осигурява постоянно качество на цветовъзпроизвеждането
Системата предлага прецизен контрол на цвета на отпечатаните листове повреме на тираж. Тя позволява точно възпроизвеждане на цветове, коетоостава непроменено по време на целия тираж. Така печатницитемогат да работят по-бързо и по-икономично, за да отговорят на нуждитена пазара.

Опитът със системите за контрол на цветовете по време на тиражпоказват, че времето за подготовка намалява значително, използването напечатните машиние по-пълноценно, качеството на печате постоянно и рекламациите са по-малко. Печатарите могат да обработятповече поръчки, защото няма нужда да вадят листове и да измерват иконтролират качеството на цвета. Това увеличава производителността инамалява разходите.

По-високото качество води до изразходване до по-малко листове, коетодопринася за опазването на околната среда и намалява разходите заматериали. Записването на стойностите на цветовете по време на целияпроизводствен процес помага за разрешаването на необосновани оплакванияот клиенти.

С разработката си за отчитане на регистъра, плътността на мастилата ибаланса на цветовете Inlinecontrol, manroland целят създаване на изцялоавтоматизиран индустриален производствен процес. Това е особено важно впечата на опаковки, заради строгите изисквания за съответствие нацветовете.

В процеса на постигане на постоянно качество важна роля играе измервателната апаратура.Последното поколение Roland Inline Colorpilot имерва и контролираплътността на мастилата в документа по време на целия тираж при пълнапроизводствена скорост. Съчетаването на тази технология със строгоуправление на цветовете позволява на печатницитеда създават евтини, висококачествени продукти. Контролът на плътносттана мастилатае единственият надежден метод за регулиране на намастиляването напресата, казаха manroland.

Въпреки това, визуалният ефект от цветовете не може да бъде определенчрез плътността им. Особено при допълнителните цветове, използвани запроизводство на опаковки,единствено колориметричният анализ може да предложи сигурни резултати.Системите за контрол на листовете не могат да направят нужнитеизмервания, защото използват RGB камери и не могат да различаватцветовете. Точното измерване при високи плътности и допълнителницветове става невъзможно.

Roland Inline Colorpilot, може да измерва точната дебелина на слоямастило на до седем цвята за няколко секунди. Това става чрез камера впресата, разположена само на няколко милиметра над листа. Систематаизползва поляризационен филтър, за да получи по-точни резултати. Товагарантира, че търсените плътности са прецизно и бързо регулирани ипостигнати.

Стабилността на печата може да бъде подобрена допълнително чрез опциятаOKbalance. Според manroland, тя осигурява качество на печат, коятонадхвърля общоприетите международни стандарти. Това става чрезалгоритъм за управление на цвета, който включва други параметри освенплътностите на плътните цветове. Заради многото променливи при печата– гума, медия, настройки на пресата, температура, резултатитеможе да се различават. Kbalance взима предвид и промените втоналността, както и баланса на сивото, за да гарантира постояннирезултати по време на целия тираж.

inline_801_https://printguide.info/images/2010-12-01.jpg

Източник: printingtalk.com

Текста написа: Мартин Новев

Реклама:
Обяви за печатни машини, полиграфическо оборудване, принтери, мастила,хартии и картони, консумативи,машини втора употреба др. – Printstock.info

Биографична информация