manroland осигуряваt точно възпроизвеждане на цветовете

1598

Вградената система на Roland Colorpilot с OKbalance осигурява постоянно качество на цветовъзпроизвеждането

Системата предлага прецизен контрол на цвета на отпечатаните листове по време на тираж. Тя позволява точно възпроизвеждане на цветове, което остава непроменено по време на целия тираж. Така печатниците могат да работят по-бързо и по-икономично, за да отговорят на нуждите на пазара.

Опитът със системите за контрол на цветовете по време на тираж показват, че времето за подготовка намалява значително, използването на печатните машини е по-пълноценно, качеството на печат е постоянно и рекламациите са по-малко. Печатарите могат да обработят повече поръчки, защото няма нужда да вадят листове и да измерват и контролират качеството на цвета. Това увеличава производителността и намалява разходите.

По-високото качество води до изразходване до по-малко листове, което допринася за опазването на околната среда и намалява разходите за материали. Записването на стойностите на цветовете по време на целия производствен процес помага за разрешаването на необосновани оплаквания от клиенти.

С разработката си за отчитане на регистъра, плътността на мастилата и баланса на цветовете Inlinecontrol, manroland целят създаване на изцяло автоматизиран индустриален производствен процес. Това е особено важно в печата на опаковки, заради строгите изисквания за съответствие на цветовете.

В процеса на постигане на постоянно качество важна роля играе измервателната апаратура. Последното поколение Roland Inline Colorpilot имерва и контролира плътността на мастилата в документа по време на целия тираж при пълна производствена скорост. Съчетаването на тази технология със строго управление на цветовете позволява на печатниците да създават евтини, висококачествени продукти. Контролът на плътността на мастилата е единственият надежден метод за регулиране на намастиляването на пресата, казаха manroland.

Въпреки това, визуалният ефект от цветовете не може да бъде определен чрез плътността им. Особено при допълнителните цветове, използвани за производство на опаковки, единствено колориметричният анализ може да предложи сигурни резултати. Системите за контрол на листовете не могат да направят нужните измервания, защото използват RGB камери и не могат да различават цветовете. Точното измерване при високи плътности и допълнителни цветове става невъзможно.

Roland Inline Colorpilot, може да измерва точната дебелина на слоя мастило на до седем цвята за няколко секунди. Това става чрез камера в пресата, разположена само на няколко милиметра над листа. Системата използва поляризационен филтър, за да получи по-точни резултати. Това гарантира, че търсените плътности са прецизно и бързо регулирани и постигнати.

Стабилността на печата може да бъде подобрена допълнително чрез опцията OKbalance. Според manroland, тя осигурява качество на печат, която надхвърля общоприетите международни стандарти. Това става чрез алгоритъм за управление на цвета, който включва други параметри освен плътностите на плътните цветове. Заради многото променливи при печата – гума, медия, настройки на пресата, температура, резултатите може да се различават. Kbalance взима предвид и промените в тоналността, както и баланса на сивото, за да гарантира постоянни резултати по време на целия тираж.

Източник: printingtalk.com

Текста написа: Мартин Новев

Реклама:
Обяви за печатни машини, полиграфическо оборудване, принтери, мастила, хартии и картони, консумативи, машини втора употреба др. – Printstock.info

Интернет портал за печатни технологии.