Manroland Sheetfed приключи годината на плюс

1031
Manroland Sheetfed приключи годината на плюс

През 2015 година продажбите на Langley Holdings, които придобиха Manroland Sheetfed през 2012 г., бяха в размер на 874,5 млн евро, а печалбата след данъци в размер на 106,7 млн евро.

Manroland Sheetfed се явява най-голямото подразделение на холдинга и даде около една трета от общите приходи – 291 900 000 евро (288 200 000 евро през 2014 г.).

manroland sheetfed

Председателя на борда на директорите Тони Ленгли изразил удовлетворение от постигнатите резултати и отбелязал, че Langley възвърна парите, похарчени за закупуването на Manroland през 2012 г., както и че е с добър обем поръчки за печатни машини за 2016 година – 79,5 млн (48,3 млн за 2014).

„Пазара на нови печатни машини леко нарасна през 2015 година, вследствие на обезценяването на еврото в началото на годината, но впоследствие този ефект изчезна – коментира Ленгли. Маржа от продажбите на новото оборудване е нисък, но продажбите на резервни части остават стабилни. Заради финансовата криза продажбите на нови машини съществено намаля, а това означава, че настоящите машини, които са в експлоатация остаряват и ние отбелязваме тенденцията към ръст на търсенето на резервни части и сервизни услуги за тези машини“.

„Преди да закупим Manroland преди 4 години, компанията представляваше тромав левиатан. Сега – тя е ефективен бизнес…“, – подчерта Тони Ленгли.

Източник: printdaily.ru

Интернет портал за печатни технологии.