Muller Martini предлага решения за книговезане, които могат да реализират потенциала на цифровия печат

1973
Spread the love

На изложението digi:media от 7-и до 9-и април в Дюселдорф, компанията демонстрира високопроизводителни довършителни системи, предназначени за дигитален печат. Те дават възможност за производство на продукти с меки подвързии, твърди корици, както и шити с телчета.
inline_893_https://printguide.info/images/2011-04-11-01.jpg

На снимката:Системата Primera е изключително подходяща за цифрови решения, предлаганай-високите възможни нива на автоматизация и надеждност и има модулендизайн.

Решенията, предлаганиот Muller Martini, са съобразени с тенденциятана обединяване на цифровия печат идовършителните операции в общ процес.Интеграцията им е по-близка от когатои да било и преградите между производителитена цифрови печатни преси и тези надовършителна техника вече не съществуват.Новите технологии за дигитален печатпо-гъвкави, с по-високо качество напечат, а и с по-висока производителност.Това ги прави още по-привлекателни запотребителите. Muller Martini разширявавъзможностите, осигурявани от традиционнитедовършителни машини, за да може индустриятада се възползва от всяко предимство,което дигиталните технологии могат дапредложат.

Нарастващият пазар закъси тиражи е изключително подходящ зацифрови печат, особено за интегриранитемастиленоструйни печатни системи.„Печатните производствени системи сана кръстопът”, каза Alex Chan, председателна Iciclegroup, Global Print Management, в Хонг Конг.„Цифровият печат е бъдещето и главнататема ще бъде „по заявка”, защотоклиентите искат да им бъдат отпечатаниточно толкова продукти, колкото желаят.”Това налага нужда от адекватни довършителнирешения. За да отговорят на тазинеобходимост, Muller Martini следят пазарнитетенденции от близо и са в партньорствос водещите производители на цифровапечатна техника.

SigmaLine е уникално цялостнорешение за производство на разнообразнипечатни продукти. Един от ключовитеелементи на системата е SigmaFolder. Това еединствената система за сгъване в света,базирана на ролна технология, коятоможе да се настройва за коли с различниразмери. Тя осъществява връзката междупечатната машина и довършителнитепроцеси. Тъй като системите на MullerMartini могат да обработват цели коли,производителите на печатни изделиямогат за пръв път да приложат пълнатагама от довършителни процеси къмпродукцията на цифровите си преси.Възможностите на SigmaLine не са ограниченисамо с интегрирани довършителни системи.Модулният дизайн позволява систематада бъде комплектована с други решения,които по-късно могат да бъдат надстроени,ако обемът на работата нарасне. НапримерSigmaCollator, която включва нова функция залепене на колите. Залепените книжнитела могат да бъдат завършени чрезнезависим процес.

inline_845_https://printguide.info/images//2011-04-11-02.jpg

На снимката:За да интегрира в цифровото производство по-ефективни решенияза издания с меки подвързии, като Pantera и Muller Martini използватнови инженерни похвати.

Muller Martini предлага напълноинтегрирани решения и за производствона книги с меки корици. Сложните процеси,които се използват в традиционнитедовършителни процес са адаптирани зацифровия печат – от транспорта наролната хартия, през рязането искрепването, до създаването на крайнияпродукт. Производителят предлагаинтегриране на високопроизводителнитеси решения за продукти с меки корициPantera и Acoro в цифровия работен процес.

Компанията предлага ирешения за производство на книги ствърда подвързия. Има голямо търсенена персонализирани изделия от този тип,например фотоалбуми. Отпечатването имне е проблем за цифровата техника, нозавършването им може да се окажепредизвикателство за книговезците,защото дебелината на тялото и размерътна облеклото се променят постоянно.Досега, кратките тиражи изискваха дълговреме за подготовка и съответно големиразходи. Системата Diamant MC Digital на MullerMartini може ефективно да произвеждависококачествени персонализирани книгис твърди подвързии. Diamant MC предлагависоко ново на автоматизация и отличнорешение за нарастващия пазар на фотокниги.Продуктът се произвежда с едно преминаванепрез машината.

Тиражите на шитите стелчета периодични издания, информационниброшури и други в момента намаляват. Всъщото време, обаче, разнообразието имнараства, а сроковете за производствотоим стават все по-кратки. Освен това,възможностите за персонализиранопослание, които предлага цифровия печат,намират все по-широко приложение.Системата за влагане и шиене Primera отMuller Martini е предназначена за цифровиработни процеси. Тя предлага най-високитевъзможни нива на автоматизация инадеждност. Модулният и дизайн позволяваувеличаване на възможностите й привъзникване на необходимост.

Източник: mullermartini.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация