Мултикомерс ЕООД с нови инвестиции

295
Мултикомерс ЕООД с нови инвестиции

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ
за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“

 

На 28.01.2020 г., в гр. Русе се проведе заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0072-C01 /16.11.2018 г. между МИ и „Мултикомерс“ ЕООД.

 

 

На заключителното събитие бяха поканени представители на УО, представители на печатници, както и основни клиенти на „Мултикомерс“ ЕООД, потребяващи продуктите на компанията. При провеждане на събитието се отдели значително внимание на въведения иновативен процес за производство на кутии от мукава, чрез внедрената в производството линия за производство на кутии от мукава – 1 бр. Постави се акцент и върху приложимостта му в различни печатници.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 694 319,65 лв., без включен ДДС, от които 454 848,80 лв. безвъзмездна финансова помощ (386 621,48 лв. европейско и 68 227,32 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 239 470,85 лв. собствено съфинансиране.

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.