Mutoh i² – технология за истински живи отпечатъци

1739
Spread the love

Дали интелигентната вълнообразна технология за печат (i²) от Mutoh е прекалено интелигентна…
Интересува ли витехнологията?

Интересува ли ви какво се случва под капака на автомобила ви, за да сепридвижите до дадено място? Да, но само в някои случай като например:ако сте по средата на пустинята със спукана гума… В останалите случайне се интересувате. Същото правило важи и за технологията, която видава възможност да произвеждате безупречни отпечатъци. Искате ли дазнаете какво се случва под капака на принтера ви? Разбира се, чеискате, защото сте любознателни, иновативни, интелигентни и креативни.Затова по-долу ще ви разкажем малко повече за тази удивителнатехнология.

Intelligent Interweaving технология за вълнообразен печат
С технологията Intelligent Interweaving позната икато i²; (isquared), Mutoh изпъкна пред другите компании „представяйки“ ясни иоткрити детайли в отпечатъците с перфектно качество на изображението,постигнато с малко усилия и за по-кратко време.
Да, разбира се, вие можете да отпечатате изображението на максималнарезолюция с перфектно качество, но дали всеки един случай е нужно това?Първо разберете рекламната цел на изображението, а след това решете койот критериите е най-важен.
С революционната вълнообразна технология за печат (IntelligentInterweaving – i²;) от японската компания Mutoh,мастилото сеполага върху медията чрез прецизни вълнообразни пасове, вместоконвенционалните прави пасове, които се използват от повечетопроизводители на широко-форматни принтери. В резултат на новататехнология наблюдаваме драстично намаляване, дори пълно елиминиране надефекти като: хоризонтален бендинг, петънца от мастило, разливане намастило и видими дефекти от липсващи и запушени дюзи в крайнияотпечатък.
Днес новата технология е стандартно включена и се предлага в повечетошироко-форматни дигитални принтери от производствената гама на Mutoh.Tехнологията е не само поставяне на пасовете с мастило във вълнообразнаформа, тя е нещо повече. Един от основните й козове е, че дава напотребителя предвидимо и възпроизводимо безупречно качество наотпечатъка, на база от точно три критерии. Потребителя може да есигурен, че неговия принтер ще печата с безупречно качество и с нужнатаскорост. i²; технологията за печат елиминиранежеланите ефектикато бендинг, петънца и разливане на мастило, създавайки блестящиотпечатъци с минимално количество изразходвано мастило и възможнонай-висока скорост на печат.

inline_350_http://prepressbg.com/images/sign_wave.jpg

Трите критерия
Mutoh знае, че рекламните отпечатъци се подготвят за печат на база триосновни критерии: дистанция / ъгъл на гледане, тип на отпечатъка исъдържание на отпечатъка.
Дистанцията за гледане на изображението се дели на 4 основни групи:по-малко от 1 метър, повече от 1 метър, повече от 3 метра и повече от 5метра. Вида на изображението сам по себе си подсказва, дали то щеизисква детайлен отпечатък с максимално качество или може да бъдеотпечатано на по-висока скорост. Относно третият аспект – съдържание наизображението, отговора се определя от това дали има много или малкодетайли.
Това са въпросите, на които трябва да имате отговор, за да вземетерешение дали се нуждаете от максимално качество на печат или не. Тукидва на помощ технологията i²; на Mutoh, която ще виулеснимаксимално в избора за режим на печат и разбира се, ще ви осигурибезупречно качество на отпечатъка, което вашия клиент изисква.

Различни принтери
Качествения печат зависи от технологията, мастилото и медията.Потребителят се нуждае от конкретен ICC цветови профил, за да печата нададена медия, с дадено мастило от даден принтер.
Компанията Mutoh е извършила доста проучвания в тази област и еустановила, че в повечето рекламни агенции и студия операторите нашироко-форматните принтери са запознати и ползват само някои отстотиците функции и настройки на техните машини. Те рядко разполагат сдостатъчно време, за да извадят най-доброто качество за печат. Някой отфайловете за печат биват надценявани – губи се време в подготовка,използва се повече консуматив и като себестойност струват повече отколкото е нужно. Други файлове за печат пък са подценявани, коеторефлектира в ниско качество на отпечатъка и риск от повторно изпълнениена поръчка, дори загуба на клиент.
С технологията i²;, Mutoh е разработила „наръчник“ заспецифични настройки на принтера за всяка една машина. Потребителителесно могат изберат най-подходящия режим за печат на файла, след коетоще знаят и времето, необходимо за отпечатване.

Опростена, ефективна и прецизна технология
i² технологията за вълнообразен печат помага не самона начинаещитепотребители, напътствайки ги лесно и ефективно да произведатнай-доброто качество за конкретна рекламна цел на отпечатъка, но също ипрофесионалните потребители, които нямат нужното време, за да разбераткой са подходящите настройки за печат, за да могат да получатнай-добрия резултат за всеки специфичен случай.

Източник: Адком

Биографична информация