Nuova GIDUE ще демонстрира системата Digital Flexo 3.0

2480
Spread the love

Участниците на Labelexpo Americas 2012 ще имат възможност да видят от първа ръка възможностите на Digital Flexo 3.0, последното поколение на технологията за цифров контрол на флексографския печат на Nuova GIDUE.
inline_697_https://printguide.info/images/2012-07-18.jpg

Matteo Cardinotti, оперативенмениджър на Nuova GIDUE, коментира:„Всяка версия на систематани Digital Flexo разкрива новивъзможности за флексо технологии ипоследното ѝ въплъщение не правиизключение. Digital Flexo 3.0 напечатна машина M5 превъзхождацифровите технологии за печат при тиражис дължина над 1 000 метра. И при многопоръчки тя може да ги конкурира и победипри печат на тиражи, много по-къси от 1000 метра. Освен това, същата преса еизгодна за средни и дълги тиражи, навсеки материал с много вграденидовършителни решения.“

Става думаза флексографска система с изцяло цифровконтрол на подготовката и настройките,а не за дигитален печат.Nuova GIDUE ще покаже наLabelexpo преса M5 сширина на печат 430mm, осемцвята и UV флексографскатехнология на печат, с три модула защанцоване. ТехнологиятаDigital Flexo 3.0 използва HDкамери, които следят отпечатъцитеи автоматичнонастройват натиска напечат, регистъра на цветовете и плътността.

Напълноавтоматизираните настройки се осъществяватот седем серводвигателя за всяка печатнасекция. Операторът няма нужда да докосвапечатните секции, защото контролът накачеството на печат и настройките са„дигитализирани“ и напълно автоматизирани.Така печатната преса имаизцяло цифрова система за контрол иуправление на качеството. Тя се грижии за постоянните резултати при промянана скоростта на печат, смяна на ролатаи други подобни. M5
Digital Flexo 3.0 сегрижи сама за всички операции поподготовката. Системата има и новадопълнителна секция с революционнатехнология, която подобрявапроизводителността при производствона самозалепващи етикети.

Federico d’Annunzio, управителендиректор на Nuova GIDUE, заключи:„Представянето на DigitalFlexo 3.0 разкрива по-светлобъдеще пред производителите насамозалепващи етикети и опаковки.Разликите, които може да предизвикаобслужването на машината от различниоператори, са сведени до минимум. Възможное производство на много къси тиражи свисоки маржове с помощта на UVфлексопечатния процес иотличното качество е гарантирано ипостоянно.
Labelexpo е идеалнотросъбитие за демонстриране на възможноститена системата M5 Digital Flexo 3.0“.

Източник:cmykdigest.com
Текста написа:Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.