Screen вече доставя Platerite Ultima 40000

1756
Spread the love
Screen обяви, че CTP експонаторът за много големи формати Platerite Ultima 40000, който беше представен на Drupa 2008, вече се доставя.
Машината е разработенаспециално за да обслужва 80-страничната ролна преса MAN Roland LithomanIV, но ссъщо така е подходяща за листови и ролни офсетови печатнимашини в различни областипечат на рекламни материали,списания, книги, опаковки.

Системата има претенции да притежава гъвкавостта и производителносттана Platerite Ultima 36000, но може да експонира по-големи пластини, сразмер до 2,280 x 1,600mm. Способността да зарежда едновременно двепо-малки пластини я превръща в един от най-бързите B1 експонатори напазара, наред с Ultima 36000 и Ultima 24000, казват от Screen.

Технологията, използвана за производството на серията Ultima осигурявапостоянно високо качество, дори с най-високата разделителна способностна най-големия размер пластини.
Ultima 40000 се предлага с различни технологии за зареждане напластини, които гарантират постоянно захранване на CTP устройството иавтоматично отстраняват хартиите между пластините. Според Screenсистемата за автоматична перфорация на пластините гарантира отличносъвпадане на цветовете при печат и така спестява стотици часове годишноот настройки на пресата.

Източник: screeneurope.com

Биографична информация