Screen ви предлага да повишите качеството с PDF Polisher-Pro

1653

PDF Polisher-Pro на Screen е цялостно софтуерно решение за работния процес, което оптимизира изображенията и PDF файловете, предназначени за печат на голямоформатната мастиленоструйна цифрова печатна система Truepress Jet2500UV

PDF Polisher-Pro съчетава Adobe PDF Print Engine и технологията на Enfocus за предварителен преглед на файлове с разработката на Screen за управление на качеството на изображенията. По този начин, според производителя, се постига система, която е способна да извлече най-високото възможно качество от пресата.

При вкарване на файл в софтуера, PDF Polisher-Pro го обработва, като подобрява и цветоотделя RGB изображенията. След това конвертира файла в PDF/X-1a или TIFF файл, готов за печат. Преобразуването на RGB цветовото пространство и оптимизацията на изображенията стават чрез технологията на Screen. По този начин се постигат по-добри рязкост и тонални характеристики.

Програмата предлага възможности за автоматизирано изпълнение на множество задачи като проверка на файлове, промяна на размера на изображения, настройка на цветовете. При обработката на PDF документи, те могат да бъдат преглеждани и определени корекции могат да се прилагат за всяко цветоотделено RGB изображение. Това става в Adobe Acrobat с помощта на допълнителен модул.

PDF Polisher-Pro предлага възможност за потребителска фина настройка на определени елементи от изображенията, например лица или бижута, на които се прилагат различни корекции на контраста, изострянето и цветовете. Според Screen PDF Polisher-Pro може да се използва с Truepress Jet2500UV или всяка друга печатна машина, която приема TIFF или PDF файлове.

На снимката: Truepress Jet2500UV

Източник: screeneurope.com

Интернет портал за печатни технологии.