Screen на drupa: Автоматизация от поръчката в интернет до доставката, нова листова цифрова печатна машина с формат 70х50

1968
Spread the love

Screen ще демонстрира още цялостното решения за работен процес EQUIO, както и най-новите подобрения на успешната и гъвкава цифрова печатна система Truepress Jet520.
„Въпреки предизвикателстватапред световната икономика, Screen оставасилна и печеливша компания, която минавапрез вълнуващ преход.”, каза Katsuhiko Aoki,президент на Screen. „Стратегията ни дасе превърнем в компания за цифров печат,за да посрещнем нуждите на пазара,стартира през 2006 и на Drupaтази година ще представим гама отмощни решения за цифров печат по заявка.Горди сме, че днес сме водещият производителна високопроизводителни ролнимастиленоструйни преси и CTP системи всвета.”

EQUIOS – универсалноторешение за управление на работен процес
На drupa,Screen ще представи универсалното решениеза управление на работен процес EQUIOS. Тое проектирано за производство както натрадиционни, така и на персонализирани продукти. EQUIOS има единенинтерфейс иуправлява автоматично процеса отинтернет, през печата, до доставката напродукцията. EQUIOS позволява на потребителитеда избегнат използването на няколкорешения за управление на работнияпроцес, за да управляват своите CTPекспонатори, тонерни и мастиленоструйнимашини , произведени от Screen или другикомпании.

EQUIOS осигурява цялостенконтрол на поръчките и управление нацветовете при работа с различни крайниустройства. Функцията Autoflow, която щебъде показана за пръв път, позволява мапотребителите да настроят работнияпроцес спрямо определени продукти. Тойможе да бъде интегрира с всяко web2printрешение. Така поръчки автоматично сеподготвят за печат и се асоциират снужните инструкции за довършване. Screenще покажат и ново приложение заперсонализация.

Truepress JetSX -мастиленоструйнапечатна машина с формат 70Х50 см.
На drupa щебъде търговската премиера на листоватамашина Truepress JetSX. Тя е претърпяла някоиподобрения, след като беше показанапърво на drupa 2008. Truepress JetSXе четирицветна листова машина с двустраненпечат, която може да печата променливаинформация със скорост 1620 листа B2 в час.Това е еквивалента на 108 страници A4 вминута. Тя може да печата на офсетовихартии и картони и медии за мастиленоструйнипринтери с дебелина до 600 микрона.

inline_677_https://printguide.info/images/2012-03-25.jpg
На снимката:Truepress JetSX

Възможностите намашината да печата на картон с дебелинадо 0,6 mm при едностранен печат, включителнона релефни медии, прави подходяща заперсонализирани фотопродукти, опаковкии други продукти. Truepress JetSX, заедно с EQUIOS и довършителнатехника от другикомпании, може да изпълнява всичкиоперации от приемането на файла презинтернет до доставката. Полученитефайлове могат да бъдат проверяваниавтоматично, монтирани и включени вопашката за печат. След като поръчкатае отпечатана, EQUIOS препраща нужнатаинформация на книговезката техника.

Можете да я видите вдействие тук:

Truepress Jet50: найуспешнатависокопроизводителна ролна инкджетпреса в света
От 2006 до сега Screen садоставили над 400 от тези машини, включителнопроизведените за Ricoh, скоето пазарният им дял доближава 50%.Truepress Jet520 е подходящa за всякакви тиражинатоварвания между един и сто милионастраници месечно. Продуктовата гамазапочва с базови черно-бели машини свисока ценова ефективност , а на върхай е четирицветният Truepress Jet520ZZ с максималнаскорост от почти 3 000 страници A4 в минута(220метра в минута).

Система за коригиранена грешки JetInspection JI-500
На drupa,Screen ще представи JetInspection JI-500, системаза Truepress Jet520, която проверява всякаотпечатана точка на всяка страницаспрямо информацията на RIP-а,за да гарантира правилното възпроизвеждане.JetInspection JI-500 е интегрирана в EQUIOS. Ако тязабележи грешка, довършителната техникаполучава команда да изхвърли некоректнатастраница и автоматично се отпечатванова. Тази възможност може да е изключителнополезна при печат на персонализиранимаркетингови материали и сметки.

Представител на Screen за България: Вълканов Трейд Екуипмънт

Източник: screeneurope.com
Текста написа: МартинНовев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.