Speedmaster XL 105

1993
Speedmaster XL 105

Започна серийното производство на Speedmaster XL 105, в завода на Heidelberg. Високопроизводителната машина дава възможност за печат на 18 000 листа за час, на формат 75 x 105 см.

Направени са множество подобрения спрямо предишните модели, засягащи подаването, електрическата система, овлажняващите и печатните устрoйства, лакиращата и сушилната систeми. Източник: printmix

Интернет портал за печатни технологии.