Stora Enso инвестира 15 мил. евро във фабрика за картон

2088
Stora Enso инвестира 15 мил. евро във фабрика за картон

Инвестицията е в машината за производство на картон(PM №5) във фабриката за картон във Финландия. 15 -те мил. евро ще подобрят качеството на производство на картон в съответствие на изсикванията на потребителите.

Реализацията на проекта трябва да завърши през септември 2008 г. Модернизацията трябва да увеличи производствените мощности на на машината с 240 – 250 хил. тона годишно. Подобрение се очаква в механични качества, оптически и печатни свойства на картона, от който с е изработват опаковките на млякото, многоцветните котии за опаковки на сокове и др. течности.

Източник: bumprom.ru

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.