Sun Innovations обещава да печата енергия

1663
Spread the love

Руската компания ще представи технология за печат на слънчеви батерии.
Sun Innovations твърдят, четази технология ще повиши качествотона слънчевите батерии. Това ще станечрез по-прецизно нанасяне и дозиранена работния слой на батерията. От другастрана, прилагането на печатнататехнология за създаване на слънчевибатерии може да доведе до значителнонамаляване на цената им.

inline_409_https://printguide.info/images/2010-02-08.jpg

Освен това, специалиститеот Sun Innovations изпробват нов тип по-ефективниструктури на работния слой на слънчевитебатерии, който да замени традиционниятсилиций. Компанията цели да създадетехника, способна да „печата на всякаквиповърхности, дори и под вода”Нововъведението ще позволи трансформиранетона всяка повърхност, дори и да е гъвкава,в слънчева батерия.

„Тази технология еразработена за пръв път в световен мащаби се превръща, ако не в революция, понев огромна стъпка за човечеството къмнеизчерпаем източник на чиста и евтинаслънчева енергия” каза управителя наSun Innovations Group Natalia Stasjuk. Новата технологиявече е предизвикала интерес средпотенциални инвеститори. Тя ще бъдепредставена в края на 2011 на едно отнай-големите международни изложения.

Източник: sun-nsk.ru
Текста написа: МартинНовев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация