UPM Speciality Papers съобщиха за повишаване на цените.

1730
UPM Speciality Papers съобщиха за повишаване на цените.

UPM Speciality Papers съобщиха за повишаване на цените на всички видове опаковъчна и етикетна хартия във връзка с продължаващия ръст на цените на суровините и енергията, а също така и заради ниския курс на долара.

От компанията обясниха, че повишаването ще е в сила от януари 2008 година и се отнася за всички хартии, които се прозвеждат от фабрики с подразделение UPM Speciality Paper. Нивото на повишение ще зависи от сорта на хартията и валутата на плащане. Преговорите с клиентите вече са започнали.

Източник: news.pechatnick.com

Интернет портал за печатни технологии.