UV-лак върху конвенционални мастила – най-често срещани проблеми.

1743
UV-лак върху конвенционални мастила – най-често срещани проблеми.

Статия, която може да Ви помогне за отстраняване на често срещани проблеми при работа с УВ лакове. Публикацията е благодарение на Друк Партнерс ЕООД.

Четете тук

Интернет портал за печатни технологии.