X-Rite и Pantone публикуваха модел за развитие за опаковки на марки

1117
X-Rite и Pantone публикуваха модел за развитие за опаковки на марки

X-Rite и дъщерната ѝ компания Pantone LLC, заедно с MediaBeacon, Esko и AVT публикуваха нов документ, “The Digital Maturity Model for Brand Packaging,” който набляга на нивата на дигитализация в процеса на създаване на опаковки.

модел за развитие за опакови на марки

 

Компаниите за опаковани потребителски стоки са под засилен натиск да създават нови и повече продукти по-бързо. Това ги принуждава да преосмислят сегашните капацитет и възможности на процеса си по създаване на опаковки. Това включва работния поток за опаковки, управлението на цветовете, дигиталния печат и кодиране. Висшето ръководство в много подобни компании залага на цифрови технологии и автоматизация като основен модел в бизнеса си.

Ускоряване на процеса
„Компаниите осъзнават предимствата на опростяването и ускоряването на процеса, за да увеличат скоростта на излизане на пазара на продуктите си,“ каза Cindy Cooperman, глобален директор за опаковките в X-Rite. „Нашият модел за дигитално развитие помага на марките за потребителски стоки да идентифицират актуалното ниво на възможностите си за разработка на опаковки. Той е и важна рамка за определяне на бъдещи стратегии, процеси и цифрови инструменти, които са нужни за по-ефективно постигане на съответствие на цветовете, генериране на приходи и подобряване на оперативната ефективност в цялата верига на производство на опаковки.“

Пет нива на развитие
„Digital Maturity Model for Brand Packaging“ определя пет нива на развитие: реактивно, организирано, дигитализирано, свързано и интелигентно. В документът всяка от петте фази е ясно описана. Включени са и 14 измерения, които компрометират нивата на развитие. За всяко ниво, има описания на нещата, които мотивират бизнеса да развие възможностите си.

  • Реактивно – ръчно, офлайн задачи и процеси, задействани от външни фактори;
  • Организирано – задачите се активират от заинтересованите страни чрез определени процеси, срокове и физически оценки на качеството, с базови компютъризирани инструменти;
  • Дигитализирано – проектите, задачите и процесите в по-голяма степен се задействат и отчитат дигитално, чрез конфигуриран хардуер и софтуер;
  • Свързано – софтуери хардуер за опаковки са интегрирани с други бизнес процеси и системи за отчитане;
  • Интелигентно – интегрирана екосистема за цялостна продуктова информация и файлове автоматично подобрява и синхронизира външните и вътрешни интерфейси.

Можете да научите повече тук.

Източник: xrite.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.