Xeikon представиха следващото поколение тонери за производствените си дигитални печатни машини

1460
Spread the love

Компанията разработи нови тонери, предназначени за целевите им пазари
Подразделениетона Punch Graphix ипионер при създаването на първите цветницифрови печатни машини, Xeikonпредстави следващото сипоколение тонери – QuadrupledAdapted. Тонерите са наличнив две разновидности – индустриалнаверсия, предназначена за печат на етикетии опаковки (QA-I), ипроизводствена (QA-P)версия, оптимизирана за печат на книгии други документи. Тонеритеса създадени на основата на доказанататехнология FA.Благодарение на нея, през2006, Xeikon постигна пробивс производството на полиестерен тонер,който постави стандарти за качество наизображението и екологичност.

Тонерът QA-Iе разработен специалноза пазара на опаковки и етикети иосигурява високо качество на изображение,висока скорост на печат, безопаснаупотреба за хранителни цели и екологичност.QA-I е предназначен запресите от продуктовата гама 3000 наXeikon. Тезимашини са предназначени за печат наетикети и опаковки. Благодарение наспециално подбраните пигменти, новитетонери QA-I саодобрени за печат върху опаковки, коитодиректно или косвено са в контакт схраните. Новите пигменти правят възможнои допълнителното увеличаване на скоросттана печат. Новият тонер ще се появи напазара по-късно през тази година.

QA-Pтонерът е предназначен за печат надокументи и книги. Той осигурява разширенацветова гама и повишена скорост напечат. Наред с това, той осигурявапо-голяма свобода при печат и изисквапо-малко внимание от оператора. Новотопоколение тонери на Xeikonнамаляват и вредното въздействие върхуоколната среда.

inline_738_https://printguide.info/images/2010-07-28.jpg

На снимката:Xeikon 3000

Източник:xeikon.com
Текста написа:Мартин Новев

Още статии за Xeikon:

Биографична информация