XEROX WORKCENTRE PRO 4595 – високотехнологичен работен център

1824
XEROX WORKCENTRE PRO 4595 – високотехнологичен работен център
Spread the love

С месечния си обем от 300 000 страници, Xerox WorkCentre Pro 4595 е способен да се справи със значителни натоварвания в големи работни групи
    Xerox пуска на пазара ново монохромнолазерно А3устройство – WorkCentre Pro 4595 – за висококачествен печат,копиране и дигитализиране на документи в цвят.
WorkCentre Pro 4595 разширява продуктовата линия на Xerox в най-високияофисен клас машини и началния сегмент на устройства за производственпечат. То е предназначено за средни и големи работни групи, коитопечатат значителни обеми черно-бели документи, като например държавниучреждения, университети, телекоми, банки, застрахователни компании,големи търговски компании, центрове за печат и размножаване надокументи и мн. др.
    Новото устройство предоставявпечатляваща скорост от95 страници в минута, като първата страница излиза само за 3 сек.Високата резолюция от 2400×2400 dpi осигурява перфектно качество иконтрастно изображение и на най-малкия детайл в отпечатаните документи.WorkCentre Pro 4595 разполага с 512 MB памет, 750 MHz процесор, 40 GBтвърд диск и поддържа принтерските езици PCL и Postcript.
    Капацитетът на тавите за хартия достигавнушителните8225 листа, като дозареждането с хартия е възможно дори и по време наработа на машината. Новото устройство работи с широк спектър отматериали за печат, до 216 гр/м2.
    Възможността за работа в многозадаченрежим еизключително полезна при големи работни групи. Различни портребителимогат едновременно да принтират, сканират и копират без това да окажевлияние върху скоростта на WorkCentre Pro 4595. 
    Широкият спектър от довършителниоперации позволявапроизводството на малотиражна редакционно-издателска продукция,например за целите на образователни учреждения. Машината поддържавъзможност за висококачествено цветно сканиране със скорост 100 стр. вминута и полезната функция за получаване на сканираните материали поemail (scan to email).
    Решенията за вградена сигурност наWorkCentre Pro4595 помага на потребителите  да защитят конфиденциалните сидокументи, чрез функции като:
secure print(защитен печат)– отпечатване на поверителни материали чрез въвеждането напотребителско име и парола, непосредствено преди печат;
optional security kit(допълнителен модул за сигурност) – включва криптиране наинформацията върху хард диска на WorkCentre Pro 4595, както иелектронно презаписване на документите, което позволява сигурно инеобратимо изтриване на поверителни файлове след печат.    Последната функция е базирана наалгоритъм,разработен в американското Министерство на отбраната.
    Интелигентната система Job Accountingпозволяваотчитане на всички изпълнени задания – имена на файловете, време запечат, брой отпечатани страници и количество използван тонер. Това дававъзможност лесно да се отчетат всичките разходи по устройството, за дабъдат разпределени по отделите във фирмата.
    Удобният и лесен за работа графиченинтерфейс помагадори и на неопитните потребители да се ориентират бързо в работата смашината.

inline_396_http://prepressbg.com/images/Xerox_WC%20Pro_4595_preview.jpgWORKCENTRE PRO 4595
Скорост на печат – 95 страници в минута
Резолюция – 2400×2400 dpi
Скорост на сканиране – 100 стр./мин. в едностранен режим, 60стр./мин  в двустранен
Памет – 512 MB

-XXX-
XEROX елидер в производствотона целия спектър от цифрово печатно оборудване, от модели за персоналнипотребители до високотехнологични машини за професионална полиграфия.XEROX предлага решения за повишаване на ефективността на работата идоходността на бизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офисидо международни корпорации. Днес компанията работи в повече от 170държави и произвежда за пазара над 200 продукта. Създадената през 2004г. дивизия XEROX Евразия обединява 23 държави, сред които е и България.Регионалното представителство на компанията в София осигурява пъленспектър от услуги, свързани с продажба и техническо обслужване наоборудването на XEROX. Партньорската мрежа на XEROX България включваповече от 100 големи партньори и реселъри. Системата наследпродажбеното обслужване разполага с над 50 сервизни центъра.Допълнителна информация за компанията, нейните продукти и дейности можеда се намери на сайтовете – www.xerox.bg и www.xerox.com.

За контакти:
Валентин Митев, Marketing communication specialist, Xerox Bulgaria,тел: 976 69 20, valentin.mitev@xerox.com
Ралица Николова, PR Manager, New Moment PR, тел: 963 04 66,raly@newmoment-bg.com

Биографична информация