Zund ще представи на Fespa роботизиран режещ плотер

1216
Zund ще представи на Fespa роботизиран режещ плотер

Тази година на Fespa Digital 2016 швейцарската компания Zund ще се съсредоточи върху демонстрацията на решения за автоматизация на своите режещи плотери.

S3 m800

На щанда на компанията ще работи режещия комплекс S3 M-800 с роботизирана система за отнемане на листата от работния плот и зареждането им в предварително определено място на стелажа. Допълнителна възможност за автоматизация и ускоряване на работния процес дава камера, която чете поставения на листа QR-код, позволявайки след това на системата Zünd Cut Center да използва от паметта файла с данни за рязането. Тази система автоматично определя положението на листа на работния плот и ориентацията на изображението, а също така коригира контура при рязането ако открие изкривяване на в изображението.

Още едно решение от Zünd за автоматизация на работата и ускоряване на настройката при тиража
Автоматичното устройство за смяна на работните инструменти Automatic Router Bit Changer (ARC) разполага с конфигурираща касета, която побира 8 инструмента. В процеса на работа ARC автоматично избира този инструмент, който съответства на работата и обработвания материал.

Превод: Алекс Тодоров
Източник: printdaily.ru

Интернет портал за печатни технологии.