Автоматизирано решение за управление на предпечатните процеси

2072
Автоматизирано решение за управление на предпечатните процеси

Софтуерния пакет Automation Engine поставя нови стандарти за автоматизирано управление на печатните процеси. С него можете да настройвате и управлявате работните потоци.

Automation Engine осигурява повишена производителност, висока ефективност и пести време и пари. Той е изключително решение на ежедневните предизвикателства, пред които се изправят професионалистите, които искат да намалят грешките и разходите, и да повишат качеството.

 

Automation Engine

Ползи
Използвайки базирано на база данни управление на поръчките, Automation Engine служи като сърце на операците на произволно по размер предпечатно производство.
Чрез Mac или PC базирани клиенти, с прозрачен потребителски интерфейс могат лесно да взаимодействат с работния процес, оператори, представители на отдели за обслужване на клиенти или администрация, както и с обширните възможности за условна автоматизация

Отстраняване на грешки
Automation Engine извлича грешките от работния процес, чрез работа с автоматизирани решения в рамките на работния поток. Когато се изисква намеса на оператора, за да се гарантира качеството на продукта, той се осигурява с лесен и сигурен достъп. В допълнение интерфейсите между административните системи (MIS или ERP) и предпечатната подготовка допълнително редуцират потребителската намеса.

Безпроблемно интегриране
Automation Engine се вписва безпроблемно във всяка съществуваща инфраструктура, работи с широка гама от настолни издателски формати, поддържа RIP софтуери и PDF, XML, XMP, SQL заявки и JDF/JMF данни. Гарантира бърза възвръщаемост на инвестицията.

Докладване/интегриране на структурни данни
Картите за докладване са базирани на предварително зададени шаблони, които могат да се извлекат от базата данни. Дори метаданните като баркод, спецификации, информация за покритие с мастило могат да бъдат добавени. 3D PDF файловете могат да се генерират от структурни данни свързани с работата. В комбинация с графичните данни добивате 3D изглед как ще изглежда крайния резултат. Като в този пример 3D изгледа може да бъде изобразен в картите за докладване.

Осигуряване на качество в работния процес
Операторите, представители от отделите за обслужване на клиенти или администриращия персонал са в състояние да откриват грешки в началото на работния процес , чрез което се повишава качеството и се намаляват разходите. Модула за преглед работи с всички предпечатни формати, изображения и RIP данни. Проверява цветоотделките, маркерите за обрязване и размера на носителя, сравнява разликите между проектните файлове и производствените файлове и проверява дали са приложени всички корекции. Сравнява производствените файлове и излезлите от RIP-a данни. Автоматизирани инструменти за сравнение са на разположение в работния процес за сравняване на големи партиди от файлове.

Оразмеряване
В зависимост от броя на клиентите, които си взаимодействат със системата и необходимата производителност Automation Engine предлага различна конфигурация. Когато е нужен допълнителен капацитет могат да се добавят допълнителни модули за разпределение на натоварването или такива, които да подсигурят работата в случай на хардуерен срив. Софтуерът е също толкова модулен. Това ви позволява да избирате група от функционални модули. По този начин може да бъде конфигурирана оптималната производствена система с възможност за добавяне по-късно на допълнителна функционалност.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

Източник: Адком

Интернет портал за печатни технологии.