Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

4571
Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

PrintingOfficeLite е безплатно решение за калкулации на запитвания. Чрез него могат да се изготвят оферти за различни печатни материали.

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

 

Софтуерът позволява създаване на бази данни: за клиенти, печатни медии, предпечатни и довършителни процеси, машини и размери на печатните материали. Към параметрите за производствени машини могат да се задават следните настройки: производителност на час, брой листа за подготовка, цена за подготовка, разход на мастило и консумативи и т.н.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

След като бъдат попълнени всички бази, създаването на калкулация е много лесно. Необходимо е да бъдат посочени размерът на изделието и количество по направеното запитване. От менютата за печат, предпечатни и довършителни процеси се посочват използваните технологии, хартии и услуги, желани от клиента. В отделно меню може да се посочи желаната от производителя надценка, която да се калкулира върху получената цена.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

При избора на машина и вид на хартия, софтуерът автоматично прави схема за разположение на печатните материали върху листа, който може да бъде допълнително променян с цел оптимизиране на използването на печатната медиа. Предпечатните процеси се добавят под формата на обща сума към калкулираната цена, а довършителните процеси се залагат като добавка в единичната цена за всяка произведена бройка. Всеки един елемент може да се коригира ръчно, за целите на калкулацията.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

Финалната калкулация се визуализира в табличен вид и диаграма, която показва процентното съотношение за всяко перо. Чрез смяна на количеството в панела за изчисления много лесно може да се калкулират ценови оферти за различни тиражи, както най-често иска клиентът. След като е създадена калкулацията може да бъде съхранена и разпечатана, но само за едно количесто при безплатната версия.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

Основен недостатък на софтуера, е че интерфейсът му е само на английски език, но за сметка на това е много удобен и лесен за работа. В същото време решението няма големи изисквани към компютърната конфигурация, на която е инсталиран.

Словашката компания Reg@rd, която е производител на софтуера предлага и пълна версия с премахнати някои ограничения в Lite версията. Пълната версия има за цел да помогне малки и средни по големина печатници в работата им по обработка на запитвания и заявки.

При нея съхранените запитвания могат да се изпратят по имейл на клиентите. При одобрение запитването може да се преобразува в работна карта, след което да се планира и проследява целия работен процес. На финален етап пълната версия на софтуера позволява и фактуриране на произведената продукция. Пълната версия може да изчислява едновременно голям набор от тиражи. Цената, на която може да бъде закупен PrintingOffice започва от 590 евро за 5-та версия и 199 евро за 4-та версия.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.printingoffice.net/lite.html

Интернет портал за печатни технологии.