В очакване на PDF 2.0

1633
В очакване на PDF 2.0

Рядко се среща решение, особено в сектора на информационните технологии, което да съществува успешно и без конкуренция повече от 20 години.

PDF 2.0Дори създателите на файловия формат PDF не се предполагали в какъв успех ще се превърне той, когато са създали първата версия на Acrobat през далечната 1993 година. В периода от създаването му до 2007 година по подобренията са работили от Adobe Systems. През юли 2008 настъпва промяна и се създава стандартът ISO 32000-1, отговарящ за спецификацията на PDF, който в онзи момент до голяма степен припокрива последната версия, разработена от Adobe. От този момент нататък съществуването и развитието на масово използвания файлов формат преминава в ръцете на Technical Committee 171 Sub-committee 2 Working Group 8. Именно те разработват новата концепция за версия PDF 2.0, чиято пълна спецификация е публикувана през месец юли 2016 година и е известна още като ISO 32000-2. Какво се крие зад този първи толкова мащабен ъпдейт, след ерата на Adobe? Защо е необходимо да има промяна, след като успешно се работи и към настоящия момент? На тези и други въпроси ще се постарая да дам отговор тук.

Кой решава кое е важно?
Работата по PDF 2.0 започва през 2009 година с обмисляне на важните аспекти за развитие на файловия формат след ерата на Adobe. Поради използването му в много разностранни области се пристъпва към събиране на становища от всички заинтересовани страни. Проблемите са подложени на обсъждане и тези, по които не се намери консенсус се подлагат на гласуване. За целия период на разглеждане са обработени над 5000 коментара и са направени пълни реорганизации на няколко клаузи. Целият документ на първия стандарт ISO 32000-1 съдържа 979 страници. Новият е със сходен обем, а трите основните причини, изтъкнати от създателите на версия 2.0 за промяната са:

  • изчистване на неясните параметри в спецификацията на файловия формат;
  • добавяне на нови функции, позволяващи разширяване на областите на внедряване;
  • намаляване на разходите и по-лесно управление.

По-просто казано PDF 2.0 обещава да направи по-лесно за разработчиците създаването на инструменти за управление на електронни документи, с повече и по-добри характеристики, при намалени разходи.

Извършените промени са над 50, като най-важните от тях могат да бъдат групирани в следните области:

  • Многобройни подобрения, свързани с печата и визуализацията, които ще бъдат разгледани по-подробно в тази тема;
  • Подобрена възможност за криптиране чрез 256-битови AES ключове и пароли, съдържащи unicode символи;
  • Поддържане на цифрови подписи от семейството на АdES, дългосрочно валидиране на подписи (LTV) и сертификати, базирани на елиптични криви;
  • Внедряване на 3D възможности за визуализация с прозрачности или разрези на плътни обекти, геопространствени функции при представяне на карти и други.

Няколко глави от стандарта са изцяло пренаписани и преобразувани. Сред тях са тези отговарящи за прозрачности, визуализация, цифрови подписи и мета данни. Текстовете са редактирани по начин, който да позволи на различните индустрии да разбират ясно и точно спесификациите, да спомогнат за подобряване на качеството на изпълнение и по този начин да се гарантира добра оперативна съвместимост. Крайната и най-важна цел са по-малкото на брой лоши PDF файлове.

Кои са основните промени?
За основните приложения на PDF (за архивиране PDF/A, за обмен на документи PDF/X, за инженерни цели PDF/E и за достъпност PDF/UA) ISO стандартът определя специални подстандарти, базирани до голяма степен на първата версия. Освен PDF/A останалите са оптимизирани в течение на времето, независимо от Adobe. Колкото до архивирането, там основният проблем е с разчитането на файлове, така че да не се окаже, че след промените няма да бъде възможно разчитането на архиви от по-стари версии и поради тази причина с този тип файлове се работи много по-внимателно.

Премахнати са част от остарелите, според работещите по стандарта, възможности. Сред тях спадат XFA формите, базирани на Adobe XML технологията. От стандарта отпада възможността за вграждане на видео и звук, тъй като мултимедийното съдържание не е съвместимо с концепцията за преносимия формат на документите. Последното засяга и Flash/Shockwave приложенията, като всички те се заменят с действието RichMediaExecute, представено в Acrobat 9 . В PDF 2.0 няма да могат да се използват и остарели цифрови подписи, OS-зависими имена на файловете и рядко използвани стандарти като OPI (Open Prepress Interface).

Какви са промените, засягащи печата в частност?
Промените, засягащи нашия сектор и разгледани по-долу са направени по препоръка на взелите участие в разработването от страна на графичната и печатна индустрия.
Едно от нещата които претърпяват сериозна промяна е възможността за вграждане във файла на информация, определяща типа хартия или цветността, която да се използва на ниво страници по подобие на ICC профилите, които се прилагат за целия документ и са въведени с PDF/X и PDF/A. Информацията на ниво страница идва на дневен ред при дискусиите около PDF/VT и проблемите на персонализацията. По този начин се очаква да бъде оптимизирана работата на RIP-а по създаването на задачи, но в същото време може да доведе и до по-големи грешки и необходимост от по-сериозни проверки на външни за печатниците файлове.

Особено внимание се обръща на контрола и възпроизводството на цветовете. SPOT цветовете могат да се описват по-точно чрез използването на представения през 2015 година XML базиран формат CxF/X-4 (ISO 17972-4:2015), разработен от Xrite. PDF 2.0 позволява записване на параметрите на цвета по специален начин и сравняването му с цветови библиотеки, както и информация (MixingHints), описваща реда, по който се полагат мастилата по време на печатния процес. По-този начин може да се гарантира много по-точно пресъздаване на определени цветове, най-вече при изработка на цветни проби. Друга особено важна промяна е добавянето на опция Black Point Compensation (ISO 18619:2015), която отговаря за тъмните области на отпечатъка. Тя е позната като опция от Adobe Photoshop и други приложения за графична обработка от дълги години. Чрез нея се позволява контрол върху качеството на изхода в сенчестите области, когато цветовият обхват на изходния файл е по-широк от този на печатащото устройство.

Извършени са и промени в част от алгоритмите, така че да се избегне срещания проблем с вариациите при визуализация на един и същ документ върху различни устройства. Най-вече това е характерно за алгоритмите, включващи обработка на прозрачности, симулация на overprint или изходен сепариран преглед на файла.

За момента няма данни за промяна на стандарта за работа с променливи данни PDF/VT, но части от него, както и от PDF/X и PDF/A се взимат и стават неразделна част от новия PDF 2.0. Със сигурност обаче възможността за работа с мета данни и връзката към мултимедия е съществена част от възможностите, насочени към печата с променливи данни.

Най-важният въпрос – Кога?
Все още се очаква и точната дата през настоящата година, когато PDF 2.0 ще бъде официално представен. Актуалната информация е за месец април тази година, но тя все още може да се счита за предпоследна поради нееднократни измествания във времето. Все пак вече са планирани няколко събития, на които ще бъде дадено по-подробно разяснение за стандарта и неговите предимства. Едно от тях (PDF Days Europe 2017) ще се проведе между 15 и 17 май в Берлин. Няколко дни по-рано ще се проведе и уъркшоп събитие във Великобритания (2-3 май), като точното място все още не е обявено.

Автор: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/