ГЕД ООД е официалният представител на 4PEES за България

3118
Spread the love
Гед ООД вече е официален дистрибутор на белгийската фирма 4PEES, която има изключителните права за Европа за портфолио от множество продукти и марки, които обхващат целия печатен процес – от дизайн до управление на печата.
Новите продуктипредставляват много добро допълнениекъм вече съществуващото портфолио наГедООД. По този начин фирмата ще можеда даде на своите клиенти нови възможности,които да подсилят техните позиции напазара, както и да предложи своите услугив сфери, в които до момента е ималапо-слабо присъствие.

Много отпродуктите са познати на професионалиститев бранша и всички заинтересовани вечемогат да закупят тези продукти отГед.

Част от софтуерите се предлагатза ползване и по ПЪРВИЯ по рода си начинза този вид продукти – ПОД НАЕМ. Такаклиентите, които желаят могат да незакупуват целия софтуер, а да заплащатмесечен наем за неговото използване.Тази практика би им помогнала да сесъсредоточат върху използването натези софтуери в услуга на технитеклиенти, като същевременно улеснявафинансовото натоварване.

Фирма Гед,съвместнос 4PEESима удоволствието да предложи 10%отстъпка от цената на всички продуктиот портфолиото на 4PEES завсички сключени договори до края намесец април. 

Новите продукти,които Гедще предлага на Българскияпазар са:
 
Callas– фирмата еспециализирана в разработката на софтуерза обработка на PDF файлове. PDF Toolbox Desktope насочен предимно към рекламни агенциии дизайнерски студиа, комерсиалнипечатници, печатници на опаковки, кактои издателства.

Axaio– разработвадопълнения и plug-in приложения занай-разпространените продукти на Adobe,които се използват в дизайнерски студиа,комерсиални печатници, печатници заопаковки и издателства. Те добавятфункционалност към съществуващитевъзможности на продуктите на Adobe иавтоматизират част от процесите, с коитоспециалистите-професионалисти сесблъскват всеки ден.

CtrlPublishing -предлага няколко plug-in приложения заInDesign и InCopy, съсредоточени предимно къмпотребителите им в рекламни агенции идизайнерски студиа, комерсиални печатниции издателства. Продуктите са създаденис цел да разрешат някои от най-честоизпълняваните задачи, които отнематмного време на професионалистите вдизайна и предпечата.

Elpical– фирматаразработва и предлага софтуерни решенияза  обработка на дигитални изображения.Технологията позволява на издателстваи дигитални печатници работещи с голямобем дигитални изображения, даавтоматизират обработките на изображениятаспрямо зададените от тях параметри, ито с несравними резултати.

PrintFactory– софтуерът, който фирмата предлагавключва пълен комплект от функционалностиза студиа, занимаващи се с печат набанери, билбордове и други продукти намного широк формат. Този продуктпредоставя всички необходими инструментиза обработката на файловете и подготовкатана печатните задания, като оптимизиравремето и разходите, свързани с тезипроцеси.

TwixlMedia  – техният софтуерTwixl Publisher позволява на издателствата ирекламните агенции да пренесат своитепроекти от InDesign на iPad. Софтуерът екомбинация от самостоятелен модул,работещ по Mac OS и plug-in за InDesign, коятопозволява да се прехвърли обикновенInDesign файл в интерактивна апликация заApple iPad.

LaidBack  -фирмата има множество приложения,насочени към предпечата, издателскатадейност, предпечата на вестници и др.Продуктите като Color Man, Convert Me  и Drop Manавтоматизират някои от процесите вQuark Express и InDesign като напримеризбора и обработката на изображения зададена публикация, без да е нужно данапускате програмата, с коятоработите.

Заповядайте на изложениетоза полиграфия Drupa вДюселдорф тази година, където 4PEES виочаква в зала 7А, щанд D13. На Drupaще можете да видите всички продукти вдействие, както и да се запознаете снай-новите тенденции за развитие нафирмата.

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.

В свободното си време: Посветен е на футболния отбор на Полиграфия инфо.