ГЕД повиши статуса си до сертифициран дистрибутор за България на Enfocus

1219
ГЕД повиши статуса си до сертифициран дистрибутор за България на Enfocus

През 2016 бе дадено началото на партньорството между ГЕД и Enfocus. Година по-късно, благодарение на постигнатите резултати от ГЕД, софтуерният разработчик повиши статуса до сертифициран дистрибутор за България.

Enfocus Connect АllТова е най-високият статус в партньорската мрежа на Enfocus и засвидетелства намеренията на двете страни за дългосрочно сътрудничество.

Един от продуктите, който се радва на голям интерес от страна на потребителите е Enfocus Connect All, който представлява връзката между дизайнерите и предпечата.
Ако Вие се занимавате с :

 • дизайн на печатни материали или продукти
 • професионален предпечат
 • печат на комерсиални материали, опаковки или широкоформатни изделия

и някога сте имали проблем с генерирането или получаването на качествени файлове за печат трябва да се запознаете с Enfocus Connect Аll.

Проблемът с PDF файловете за печат
В днешно време изборът от програми за дизайн на продукти и печатни материали е огромен почти толкова, колкото и избора на телефони. Можете да избирате от редица сървърни или десктоп решения, които имат различни пакети от функционалности. Те създават файлове за много и различни медии, като компютри, таблети, телефони и дори за различни браузъри. Това, което се случва много често е, че файловете, които се изпращат на медиите или печатниците не отговарят на изискванията им, или имат грешка, която трябва да се коригира, или са неподходящи за целите или предназначението на крайният продукт.

С повечето програми, създаването на PDF не е нещо сложно и става с няколко клика на мишката. Създаването на PDF, който е годен за печат обаче се оказва проблем за повечето програми. Вариациите в настройките на PDF файловете са толкова много, колкото са и програмите, които ги генерират.

Ако файлът, който се получи за печат, не отговаря на изискванията на печатницата или предпечата като цяло има две възможности за решение на проблема:

 • да се поискат нови файлове от клиента и така целият процес да започне отначало. Това води до загуба на време, забавяне на производството, нарушаване на графици и т.н.
 • печатницата или предпечата да коригират сами файловете, като поемат всички рискове свързани с това

И двата варианта са широко разпространени и при тях могат да се допуснат грешки, водещи до редица загуби за участващите страни.

Ако печатницата отдели време за да коригира файловете, които получава, то клиентите получават забавяне на своите поръчки и липса на контрол над крайния резултат. Реално липсата на стандартизация и качество в подаваните файлове се явява проблем за целия процес.

Enfocus Connect All е решение, което има за цел да намали разстоянието между дизайнерите и предпечата, като помогне на първите да генерират висококачествени PDF файлове за печат от първия път, без да имат нужда от IT или други специфични познания.

Enfocus Connect AllАко вие сте печатница или студио за широкоформатен печат, което:

 • Иска да получава правилни PDF файлове всеки път
 • Отделя много време и ресурс да обучава своите клиенти отново и отново
 • Инвестира часове пари в оправяне и корекции на клиентски файлове, за които не може да вземе
 • Иска да следи, кога клиентите му изпращат файлове или корекции,

то Enfocus Connect All е правилният продукт за вашите нужди.

Той се справя с най-честите проблеми при създаването на PDF файлове във възможно най-ранния момент – на компютъра на дизайнерите, където проблемите лесно могат да бъдат поправени. Управлявайки цялостния процес по създаване на PDF файлове и използвайки възможностите за проверка и корекция на Enfocus PitStop, типичните грешки като липсващи шрифтове, изображения с ниска резолюция и подобни се виждат и могат да се коригират преди файловете да бъдат изпратени на печатниците.

За създаване на PDF файлове Enfocus Connect разполага с Adobe Normalizer, който се използва и в Adobe Creative Suite или Acrobat.

Enfocus Connect създава лесни за използване апликации, които се наричат Connectors (Конектори), които се инсталират на компютрите на вашите клиенти и съдържат всички необходими настройки. Мултифункционалните апликации, автоматично изпълняват множество функции, като създаване на висококачествен PDF от различни програми, проверка, създаване на поръчка и автоматично изпращане на файловете по FTP, HTTP, имейл или Enfocus Switch.

Всеки конектор съдържа всички необходими настройки за всяко действие, включително логин информация за файлов трансфер. За клиентът, конекторът се визуализира като икона на десктопа за лесно провлачване на файлове с мишката (drag and drop) или като вградена функция на различни програми, включително като Export as Certified PDF в Adobe InDesign и Illustrator CS5-CC.

Когато дизайнерите използват Конекторите, те заобикалят нуждата от познаване на специфичните предпечатни процеси. Използвайки ги те могат да генерират най-високо качество PDF файлове за печат от всяка апликация, която използват – дори от проблемни приложения като Microsoft Word или Microsoft Publisher.

Когато завърши създаването на PDF файл, Конекторът може да го изпрати директно на печатницата или студиото за широкоформатен печат. Получаването на файловете, чрез Enfocus Connect дава възможност да се заобиколят времеотнемащите трансфери по FTP или HTTP.

Enfocus ConnectПроцеса описан от страна на доставчикът на печатни услуги може да се опише по-следният начин:

Доставчика създава Конектор с необходимите PDF настройки, описание на променливите в поръчката и настройки за получаване на файловете и го изпраща на клиентите си.

Клиентите:

 • Получават Конектора и го инсталират
 • Правят експорт на своите файлове или ги провлачват върху Конектора
 • Попълват необходимите полета, зададени от доставчикът в Конектора, като време за изпълнение на поръчката, количество, вид хартия и т.н.
 • Готово

Enfocus Connect прави всичко останало, като създава PDF файл, базиран на изискванията на доставчика на печатни услуги, и го изпраща по FTP, HTTP, имейл или дори Dropbox.

Enfocus Connect улеснява работата на всички страни:

 • Няма какво да се помни
 • Лесен е за използване
 • Отговаря точно на нуждите на всички страни
 • Намалява или отстранява нуждата от множество проверки на файловете
 • Намалява или отстранява повечето проблеми PDF файловете за печат
 • Подобрява комуникацията и намалява грешките
 • PDF файлът автоматично се доставя на правилното място с правилните настройки

Доставчиците на печатни услуги могат да изпратят неограничен брой Конектори на своите клиенти.

Основни функции:

 • Проверка на PDF файлове от всяка апликация използвайки технологията на Enfocus PitStop, включително поддръжка на Smart Preflight
 • Създаване на висококачествени PDF файлове от всяка апликация чрез виртуален драйвър или plug-in за продуктите на Adobe.
 • Изпращане на файлове по FTP/SFTP, HTTP/HTTPs, имейл, Dropbox или Enfocus Switch.
 • Създаване на уникални XML, CSV или TXT файлове с описание на поръчката, които се изпращат заедно с PDF файловете за печат
 • Създаване на конвенция за именуване на файловете
 • Автоматичен ъпдейт на Конекторите изпратени на клиенти
 • Автоматично получаване на имейли с известия за получаване на файлове

За да научите повече за продуктите от портфолиото на Enfocus PitStop Pro, Switch , Connect You, EPM, PitStop FontFix, StatusCheck посетете страницата на ГЕД

За ГЕД ООД
Фирма ГЕД ООД е семейна фирма с професионално управление, която предоставя пълни решения на своите клиенти.  Част от предлаганите услуги са дистрибуция на оборудване, дизайн и професионален предпечат, софтуер и консумативи, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Пълното портфолио на фирмата можете да намерите на www.gedbg.com

 

Профил на фирмата в каталога Полиграфия Инфо

Интернет портал за печатни технологии.