Гъвкаво финансиране, съобразено с нуждите на клиента

1931
Spread the love

Програмата на компанията EskoArtwork, световен доставчик и интегратор на иновативни решения за опаковъчната и рекламна индустрии дава на настоящите си и бъдещи клиенти прекрасни възможности за лизинг за софтуерни и хардуерни продукти.

Защо на лизинг?
Лизингът често е най-доброто решение при инвестиция. Можете веднага да се сдобиете с иновативно и качествено производствено решение и технология, плащайки за него разсрочено във времето. Лизинговата възможност понижава финансовия праг на придобиване на нови и модерни технологии, които от своя страна осигуряват на клиента повишени приходи и подобрена ефикасност. Всичко това води до бърза възвръщаемост на инвестицията.
Лизингът дава свобода:
Ако Вашият работен капитал и инвестиционен бюджет са свободни, може да ги разпределите за други инвестиции.
Плащанията съответстват по-добре на паричния ви поток, който е генериран от приходите получавани от използването на нови технологии и навлизането в нови пазари.

Защо програма за финансиране от EskoArtwork?
Имате един единствен надежден партньор за Вашите търговски, технически и финансови решения – EskoArtwork. Лизинговата схема предлагана по програмата за финансиране на клиенти от компанията е „All inclusive“ пакет. Освен финансиране за хардуерен и/или софтуерен продукт, пакета може да включва обучение, продуктово управление, консултации, поддръжка и др.
EskoArtwork лизингът не обременява кредитните линии, които сте договорили с Вашaтa финансовa институция.
Програмата за финансиране на EskoArtwork Ви предлага лизинг при определен/фиксиран лихвен процент. Не съществува риск от „изненади“ по време на лизинговия период, предизвикани от колебания в лихвените проценти. Това улеснява разпределянето на бюджета Ви. Ако решите да инвестирате в хардуерно оборудване, EskoArtwork Ви предлага гратисен период. Това Ви дава възможност да преодолеете началната фаза и да започнете да изплащате вноските, когато оборудването вече е при Вас и е в експлоатация.

Какви опции Ви предлага програма за финансиране от EskoArtwork?
0% лихва при финансиране за софтуерни проекти*
За всички софтуерни проекти на стойност 10000 Евро или повече, EskoArtwork предлагат 0% лихва при финансиране. Тази уникална и гъвкава лизингова схема е изградена върху тримесечни плащания и може да бъде разсрочена до 4 години. Тя включва и обучение, инсталация и поддръжка на софтуерния продукт/и.
Като алтернатива, EskoArtwork Ви предлага и традиционни лизингови условия, съобразени с Вашите нужди. В случай на оперативен лизинг или лизинговане на продукт, без право на придобиване – т.е. ползване под наем има клауза за излизане след 6-я месец, ако искате да прекратите договора.

Ново: Временно 0% лихва при финансиране
за хардуерни проекти*

За всички хардуерни проекти , EskoArtwork предлагат 0% лихва при финансиране. Тук гъвкавата лизингова схема е построена на тримесечни или двугодишни вноски, които могат да бъдат разсрочени до 4 години. Отново са включени обучение, инсталация и поддръжка на продукта. Тук се предлага и възможност за гратисен период от 6 месеца, считано от датата на доставка на продукта до Вас. Отново се предлагат традиционни лизингови условия като алтернатива.
Побързайте!
* Горепосочените условия са валидни до 30 Септември 2009г и може да варират за различните страни.

Финансов лизинг за хардеурни продукти
EskoArtwork предлага финансови лизингови условия за всички клиенти, заинтересовани към хардуерна инвестиция на стойност над 40000 Евро, както и клиенти решили да закупят софтуерни продукти от компанията.
Първото вноска трябва да бъде направена 6 месеца след доставката на оборудването. Лихвеният процент е фиксиран към момента на споразумението.

Повече инфо на:
financing@esko.com или sales@adcom.bg

www.adcom.bg

Биографична информация