Добавете природните стихии мотиви към снимките си с NatureArt v.2.0

2449
Spread the love

Printguide проведе кратък тест на приложението на Akvis, с чиято помощ можете да имитирате природни феномени в цифровите си изображения.
Akvis NatureArt еинструмент, с който можете да добавитеприродни стихии към изображенията, скоито работите. Цялата снимка може дапридобие изцяло нов изглед като променитеприродните условия. Шестте природниефекта, предлагани досега от NatureArt бяха:дъжд, слънце, вода, светкавици, облации огън. В NatureArt v.2.0 е добавен нов природенефект: скреж, който позволява да покриетечасти от изображението по ваша преценкас ледени кристалчета.

Работата сприложението е изключително приятна иинтуитивна. Достатъчно е да зададетепараметрите на ефектите с помощта наплъзгачи и да посочите зоните наизображението, в които желаете да гиприложите. Ако резултатът не ви харесва,винаги можете да се върнете стъпка назади да опитате пак. Крайният резултат едоста реалистичен и може да бъде многополезен в различни ситуации.

inline_735_https://printguide.info/images/2011-01-23.jpg

Възможнитеприложения на програмата са разнообразни.Чрез нея можете да промените времето вснимка, да поставите звезди в нощнотонебе, да осветите тъмен пейзаж катодобавите източници на светлина, както,да създадете горящ текстов ефект и ощемного. Чрез новия ефект можете дапоставите скреж на елементи отизображението, на които прецените.

Новата версияпозволява да запазвате и зареждатеселекциите си. Вече има възможност и засъздаване на нови изображения от нулата.Това позволява създаване на природнисцени от нулата, например генериранена море или нощно небе със светещизвезди.

AkvisNatureArt се предлага като самостоятелнапрограма и като плъгин Photoshop,Photoshop Elements, Paint Shop Pro и други графичниредактори. Приложението работи сMicrosoft Windows XP/Vista/Win7 и Macintosh Mac OS X 10.4-10.6, 32 и64-битови. Можете да свалите 10-дневнапробна версия на софтуера от тук.Akwis NatureArtHome License се продава за 55 евро на интернетстраницата на производителя.

Източник: akvis.com
Текста написа:Мартин Новев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация