Излезе Кирила Корект 10

1554

Лицензът за домашни потребители ще е 19 лв, а за бизнес потребителите до 77 лв с ДДС.

Новостите в десетата версия:

– Пълна съвместимост с Windows 7 и MS Office 2010
Кирила Корект 10 е единственият софтуер за редакция на български, който гарантира безпроблемна работа с новите версии на продуктите на Майкрософт.
– Поредна нова версия на правописната проверка
Обновен речник с последна редакция от юни 2010 г. и близо 2 млн. думи.
– Втора, разширена и подобрена версия на двуезичния речник
Близо 130 000 думи, изрази и значения в българско-английския и над 150 000 – в английско-българския речник с включени термини и преводни значения от областта на икономиката, ИТ, счетоводство и финанси, правото, наред с общоупотребими думи и изрази.
Ново! Възможност за търсене по форма – единствено с Кирила Корект 10 няма нужда да търсите по основната дума, можете да откриете превода по която и да е от формите й.
–  Обновен модул за граматическа редакция
Интелигентно решение за грешки като пропуснати запетаи, неправилно членуване и съгласуване, проблеми със слятото писане и др.
– Предложения за стилистична уместност
Редакция според 8 функционални стила.
– Вграден електронен синонимен речник
С добавени антоними и възможност за търсене и заместване по всички форми на думата.
– Сричкопренасяне
– Нова ценова политика за домашните потребители
Вече само за 19 лв. с ДДС.
– Кирила Корект 10 е вече само в електронен формат

Повече информация на сайта на Кирила Корект:  www.cyrilla.bg

Интернет портал за печатни технологии.