Използването на два или повече монитора – необходимост или излишен лукс

3019

Няколко начина на приложение на многомониторна система в предпечата.

Предполагам повечето от нас са се сблъсквали с проблема липса на място на екрана, при използване на програми за дизайн и предпечат. Лично аз винаги съм смятал, че ако има къде да разположа поне палетите, би ми било значително по-удобно да работя, а и несъмнено това би довело до увеличаване на производителността ми. Оказва се, обаче че разполагането на палетите на програмите от CS да речем е само едно от възможните приложения при използването на два или повече монитора. Ето каква подредба на възможни приложения са направили колегите от About.com:

Активни и резидентни приложения. 

Почти всеки от нас, освен работните програми използва, мейл клиент, месинджър, уеб браузър, скайп и т. н. Удачен вариант е позициониране на работните приложения (от creative suit-а да речем) на единия монитор и всички останали на втория. Използвайки тази постановка, няма да е необходимо да минимизираме програмата, с която работим в момента, за да си проверим пощата да речем.

Разполагане на палетите. 

Както стана ясно от по-горните редове, това е едно от приложенията на дву-мониторна система, което лично за мен би било доста удобно, предполагам и за някои от вас. Едно от основните предимства при разполагането на палетите на отделен дисплей е по-голямата работна видима площ, която остава за проекта, по който работим.

Импортиране и експортиране. 

При работа върху даден проект, в повечето случаи ни се налага използването на няколко различни приложения: текстови редактор, приложение за редакция на илюстрациите в проекта, приложение за подредба на текста и илюстрациите или т. нар. програма за лейаут. Удачен вариант е разполагането на програмите, с които подготвяме материалите (текстови редактор и редактор на илюстрации) на единия дисплей, тъй като или правим редакции по текста или по илюстрациите, но не и двете заедно. Добре е да позиционираме програмата за лейаут на отделен дисплей, за да имаме с един поглед постоянен контрол върху подредбата на проекта във всеки един момент. Условно може да се определи, че с текстовия редактор и редактора на илюстрации създаваме междинен продукт, който импортираме в програмата за лейаут, а пък чрез нея експортираме крайния файл на проекта, по който работим. Откъдето идва и името на това приложение на многомониторна система.

Съпоставка на лейаути. 

Дву-мониторната система може да ни е от голяма полза при избиране на подходящ лейаут за нашия проект. Можем на единия монитор да разположим един вариант на подредба, а на втория друга и да направим директна визуална съпоставка между двата. Естествено това е най-удачно да се направи, ако разполагаме с два идентични или еднакви дисплея.

Разучаване на нова програма. 

Дву-мониторната система може да се използва и когато разучаваме даден нов програмен продукт. Доста удобно би било на единия дисплей да разположим програмата, а на другия ръководството за употреба да речем. Това би ни помогнало да останем фокусирани по-продължително време върху разучаване на продукта и би ни спестило честото използване на alt+tab за навигиране между програмата и ръководството за употреба.

Съпоставяне на различни версии на даден проект. 

Използването на два монитора би ни спестило доста труд и главоболия, когато се наложи да съпоставим две различни версии на даден проект. Спокойно можем да отворим двете версии на двата отделни дисплея и да направим визуалната съпоставка.

Проверка.

Най-ефективния начин за проверка, особено на текст си остава печатното копие, най-малкото заради по-високата хигиена на чете на хартиения отпечатък. Все пак, не малка част от проверката можем да свършим преди отпечатването. Използването на два монитора, може да ни улесни донякъде в тази задача. За целта отваряме документа, който желаем да проверим на единия монитор и го дупликираме на другия. Нанасяме корекциите на дупликираното копие и виждаме как това би се отразило на оригинала, но правим това без да променяме оригинала. Когато решим, че сме направили всички корекции, можем да запишем файла.

Еднаква степен на важност.

Можем да използваме дву-мониторна система за поделяне на приложения между тях, които са с еднаква степен на важност. Като например онлайн видео конференция на единия и водене на бележки на другия.

Предполагам и вие имате начин за употреба на дву-мониторна система, който желаете да споделите. Можете да го направите на страниците на форума.

По материал от: desktoppub.about.com

Превод: Пламен Димитров

Интернет портал за печатни технологии.