Използването на два или повече монитора – необходимост или излишен лукс

2986
Spread the love

Няколко начина на приложение на многомониторна система в предпечата.
Предполагам повечето отнас са се сблъсквали с проблема липса на място на екрана, приизползване на програми за дизайн и предпечат. Лично аз винаги съмсмятал, че ако има къде да разположа поне палетите, би ми билозначително по-удобно да работя, а и несъмнено това би довело доувеличаване на производителността ми. Оказва се, обаче че разполаганетона палетите на програмите от CS да речем е само едно от възможнитеприложения при използването на два или повече монитора. Ето какваподредба на възможни приложения са направили колегите от About.com:

Активнии резидентни приложения. 

inline_847_http://prepressbg.com/images/Prilojenia.jpg

Почти всеки от нас, освен работните програми използва, мейл клиент,месинджър, уеб браузър, скайп и т. н. Удачен вариант е позициониране наработните приложения (от creative suit-а да речем) на единия монитор ивсички останали на втория. Използвайки тази постановка, няма да енеобходимо да минимизираме програмата, с която работим в момента, за даси проверим пощата да речем.

Разполаганена палетите. 

inline_120_http://prepressbg.com/images//palettes.jpg

Както стана ясно от по-горните редове, това е едно от приложенията надву-мониторна система, което лично за мен би било доста удобно,предполагам и за някои от вас. Едно от основните предимства приразполагането на палетите на отделен дисплей е по-голямата работнавидима площ, която остава за проекта, по който работим.

Импортиранеи експортиране. 

inline_203_http://prepressbg.com/images/importexport.jpg

При работа върху даден проект, в повечето случаи ни се налагаизползването на няколко различни приложения: текстови редактор,приложение за редакция на илюстрациите в проекта, приложение заподредба на текста и илюстрациите или т. нар. програма за лейаут.Удачен вариант е разполагането на програмите, с които подготвямематериалите (текстови редактор и редактор на илюстрации) на единиядисплей, тъй като или правим редакции по текста или по илюстрациите, ноне и двете заедно. Добре е да позиционираме програмата за лейаут наотделен дисплей, за да имаме с един поглед постоянен контрол върхуподредбата на проекта във всеки един момент. Условно може да сеопредели, че с текстовия редактор и редактора на илюстрации създавамемеждинен продукт, който импортираме в програмата за лейаут, а пък чрезнея експортираме крайния файл на проекта, по който работим. Откъдетоидва и името на това приложение на многомониторна система.

Съпоставкана лейаути. 

inline_697_http://prepressbg.com/images/layouts.jpg

Дву-мониторната система може да ни е от голяма полза при избиране наподходящ лейаут за нашия проект. Можем на единия монитор да разположимедин вариант на подредба, а на втория друга и да направим директнавизуална съпоставка между двата. Естествено това е най-удачно да сенаправи, ако разполагаме с два идентични или еднакви дисплея.

Разучаванена нова програма. 

inline_667_http://prepressbg.com/images/tutorials.jpg

Дву-мониторната система може да се използва и когато разучаваме даденнов програмен продукт. Доста удобно би било на единия дисплей даразположим програмата, а на другия ръководството за употреба да речем.Това би ни помогнало да останем фокусирани по-продължително време върхуразучаване на продукта и би ни спестило честото използване на alt+tabза навигиране между програмата и ръководството за употреба.

Съпоставянена различни версии на даден проект. 

inline_165_http://prepressbg.com/images/comparison.jpg

Използването на два монитора би ни спестило доста труд и главоболия,когато се наложи да съпоставим две различни версии на даден проект.Спокойно можем да отворим двете версии на двата отделни дисплея и данаправим визуалната съпоставка.

Проверка.

inline_174_http://prepressbg.com/images/proofreading.jpg

Най-ефективния начин за проверка, особено на текст си остава печатнотокопие, най-малкото заради по-високата хигиена на чете на хартиенияотпечатък. Все пак, не малка част от проверката можем да свършим предиотпечатването. Използването на два монитора, може да ни улесни донякъдев тази задача. За целта отваряме документа, който желаем да проверим наединия монитор и го дупликираме на другия. Нанасяме корекциите надупликираното копие и виждаме как това би се отразило на оригинала, ноправим това без да променяме оригинала. Когато решим, че сме направиливсички корекции, можем да запишем файла.

Еднаквастепен на важност.

inline_564_http://prepressbg.com/images/splitattention.jpg

Можем да използваме дву-мониторна система за поделяне на приложениямежду тях, които са с еднаква степен на важност. Като например онлайнвидео конференция на единия и водене на бележки на другия.

Предполагам и вие имате начин за употреба на дву-мониторна система,който желаете да споделите. Можете да го направите на страниците нафорума.

По материал от: desktoppub.about.com

Превод: Пламен Димитров

Биографична информация