Изработка на щанци в ArtiosCAD 14

4665
Изработка на щанци в ArtiosCAD 14

С ArtiosCAD проектирате бързо щанци. Нещо повече – софтуера предлага оптимално оформление на щанц формата с най-малък отпадък и най-ниски разходи.

Изработка на щанци в ArtiosCAD 14

 

Ефективен дизайн на щанц форми

С ArtiosCAD проектирате щанци бързо. Нещо повече – софтуера предлага оптимално оформление на щанц формата с най-малка фира и най-ниски разходи. Предложените оформления могат да бъдат сортирани като ‘отпадни форми’ и ‘брой на дизайните в една форма’. ‘Near miss’ решението, което изисква редуциране на дизайна също се показва, като позволява на дизайнерите да направят малки корекции за най-ефективно оформление на щанц формата и намаляване на разходите.

Автоматизирано проектиране на инструменти

ArtiosCAD предоставя мощни възможности за производство на матрици, контрабигове, въртящи се инструменти, профили за изхвърлящи гуми и др.

Проектиране на щанц-форми и линии за ножове, готови за лазер. Бърза направа на ротационни инструменти (включително разделители, правила и мостове за ножовете) готови за всякакъв изход, включително лазери и die saws.

ArtiosCAD генерира сложни дизайни за контрабигове, готови за производство, включително и контрабигове от едно цяло парче. Профилите за изтласкващи гуми за щанците се генерират с едно кликване с мишката. ArtiosCAD включва също пълен набор от инструменти.

Пълен набор от инструменти за направа на щанци

  • Бързо и лесно създаване на качествени плоски и ротационни щанц-форми и форми за частичен лак директно от дизайна.
  • Динамична обратна връзка за силата на задържане от отворите за щанцформата, която пести време и гарантира сигурна работа на щанцата.
  • Автоматизирано решение за производство на профили за изтласкващи гуми, профили за щанц-форма с автоматично подреждане за оптимизиране на формата чрез мощни инструменти за „гнездене“, които балансират ефективното използване на формата с елементи на групиране.
  • Автоматично създаване на цялостно проектиране за индивидуални подложки.
  • Автоматизирани инструменти за създаване на контрабигове от едно цяло парче.
  • Бързо проектиране на мъжка и женска част, както и предния почистващ разделител.
  • Пълен набор инструменти за лесно генериране модули със специално приложение.

Източник и информация за продукта: Адком

Още за ArtiosCAD

Интернет портал за печатни технологии.